#เหตุด่วน อุบัติเหตุ เจ็บ ป่วยฉุกเฉิน ติดต่อ: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.บ้านเป้า โทร. 09 5447 4258 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้
ช่องทางแสดงความคิดเห็น

แจ้งไฟฟ้าทุจริตสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
50
เดือนนี้
125
เดือนที่แล้ว
3,104
ปีนี้
21,901
ปีที่แล้ว
16,618
ทั้งหมด
78,263
ไอพี ของคุณ
35.172.224.102ชื่อเอกสาร : เชิญชวนเสนอแนะ และวิจารณ์ การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)    [ 09 พฤษภาคม 2565 ]

รายละเอียดเอกสาร

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าจะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า  2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ราคาคันละ 1,070,000.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการบริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น


สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเวปไซด์ มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เลขที่ 120 หมู่ 4 ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150  e-mail : www.6500605@dla.go.th หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์ 053843021 ต่อ 11 ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 สิ้นสุดการวิจารณ์วันที่ 17 พฤษภาคม 2565