#เหตุด่วน อุบัติเหตุ เจ็บ ป่วยฉุกเฉิน ติดต่อ: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.บ้านเป้า โทร. 09 5447 4258 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้
ช่องทางแสดงความคิดเห็น

แจ้งไฟฟ้าทุจริตสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
90
เมื่อวานนี้
89
เดือนนี้
970
เดือนที่แล้ว
1,734
ปีนี้
7,552
ปีที่แล้ว
16,618
ทั้งหมด
63,914
ไอพี ของคุณ
34.231.247.88ชื่อเอกสาร : ประกาศข้อมูลรายละอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างคลองระบายน้ำเสียคอนกรีตรูปตัวยู สายบ้านนายวีระศักดิ์ ทองคำถึงลำน้ำปิง บ้านก๊างหงส์ หมู่ที่ 6    [ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ]

รายละเอียดเอกสาร

ประกาศข้อมูลรายละอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำเสียคอนกรีตรูปตัวยู สายบ้านนายวีระศักดิ์ ทองคำถึงลำน้ำปิง บ้านก๊างหงส์ หมู่ที่ 6 ขนาดปากคลองกว้าง 1.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร ลึก 0.80 เมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขครั้งที่ 3/2563 หน้า 8 ลำดับที่ 1 งบประมาณตั้งไว้ 162,600.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง 177,351.50 บาท(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์)