#เหตุด่วน อุบัติเหตุ เจ็บ ป่วยฉุกเฉิน ติดต่อ: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.บ้านเป้า โทร. 09 5447 4258 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้
ช่องทางแสดงความคิดเห็น

แจ้งไฟฟ้าทุจริตสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
89
เมื่อวานนี้
89
เดือนนี้
970
เดือนที่แล้ว
1,734
ปีนี้
7,552
ปีที่แล้ว
16,618
ทั้งหมด
63,914
ไอพี ของคุณ
34.231.247.88ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยประจำเดือนธันวาคม 2564 - กันยายน 2565    [ 10 พฤศจิกายน 2564 ]

รายละเอียดเอกสาร

               ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยที่เก็บภายในตำบลบ้านเป้า ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น
               บริการจัดเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยที่เก็บภายในตำบลบ้านเป้า จำนวน ๓๕๐ ตัน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เชียงใหม่เมืองสะอาด จำกัด (ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง