#ศึกษาข้อมูลผู้สมัครอย่างรอบคอบ พร้อมเตรียมหลักฐานแสดงตน วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นี้ 8 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาลงคะแนน อบต. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ รับบัตรสองใบ บัตรสมาชิก อบต. กากบาท ( x ) ได้หมายเลขเดียว บัตรนายก อบต. กากบาท ( x ) ได้หมายเลขเดียว (โปรดสวมหน้ากากป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 มาด้วยนะเจ้า) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำ อบต.บ้านเป้า โทร. 0 5384 3021 ต่อ 11 #อุบัติเหตุ เจ็บ ป่วยฉุกเฉิน ไฟไหม้ ติดต่อ: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.บ้านเป้า โทร. 0 5384 3008 หรือ 09 5447 4258ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้
ช่องทางแสดงความคิดเห็น

แจ้งไฟฟ้าทุจริตสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
52
เดือนนี้
766
เดือนที่แล้ว
1,576
ปีนี้
12,929
ปีที่แล้ว
17,368
ทั้งหมด
52,673
ไอพี ของคุณ
35.175.107.77ชื่อเอกสาร : ขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์   [ 17 พฤศจิกายน 2563 ]

รายละเอียดเอกสาร

            ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร สูง 5.5 เมตร ตามแบบแปลน อบต.บ้านเป้า เลขที่  1/2563  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่ 3/2564 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563  กำหนดขอรับ/ขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับถัดจากวันเสนอราคา นั้น


            เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงตามที่ประกาศไว้อย่างละเอียด หากเร่งรีบดำเนินการพิจารณาอาจเกิดความเสียหายต่อทางราชการได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จึงมีมติให้เสนอขยายเวลาการรายงานผลการพิจารณา เป็นระยะเวลา 7 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563