หากพบเจ้าหน้าที่ เรียก รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมตำบลบ้านเป้า 053-843021 ต่อ 11 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้


ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
62
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
353
เดือนที่แล้ว
1,757
ปีนี้
9,166
ปีที่แล้ว
11,557
ทั้งหมด
31,542
ไอพี ของคุณ
35.172.233.2 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแม่เลิม จำนวน 4 สาย    [ 02 เมษายน 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประกาสผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 2 บ้านแม่เลิม  จำนวน 4 สาย 


          1) สายบ้านนายฉลอง  ดวงแก้ว  ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 189.00 ตารางเมตร  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 หน้า 7 ข้อ 42 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 หน้า 4 ข้อ 42


          2) สายบ้านนางจันทร์นวล  ทุนเหลือ  ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 87.00 ตารางเมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 หน้า 2 ข้อ 1   


          3) สายบ้านนางตุ่น  คำยอง  ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 หน้า 7 ข้อ 43


          4) สายบ้านนายชาตรี  คงรอด ถึงสวนนายรชต  วิลาวัลย์  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 116.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 464.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้าง ข้างละ 0.25 เมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 หน้า 2 ข้อ 2


รวมระยะทางดำเนินการ 232.00  เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 812.00 ตารางเมตร งบประมาณ 400,500.- บาท (สี่แสนห้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง 396,200.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

  ย้อนกลับ