หากพบเจ้าหน้าที่ เรียก รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมตำบลบ้านเป้า 053-843021 ต่อ 11 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้


สถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
693
เดือนที่แล้ว
1,152
ปีนี้
4,670
ปีที่แล้ว
17,368
ทั้งหมด
44,414
ไอพี ของคุณ
100.25.42.117ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านแพะ จำนวน 3 สาย    [ 09 เมษายน 2563 ]

รายละเอียดเอกสาร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 5 บ้านแพะ  จำนวน 3 สาย 


1) สายห้วยแม่แกน  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 392.00 ตารางเมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 หน้า 3 ข้อ 4


2) สายบ้านแพะ ซอย 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 หน้า 3 ข้อ 5


3) สายสันต้นหมื้น  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้าง ข้างละ 0.25 เมตร  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 หน้า 9 ข้อ 36


รวมระยะทางดำเนินการ 203.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 812.00 ตารางเมตร งบประมาณ 400,100.- บาท (สี่แสนหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  ราคากลาง 395,400.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)