หากพบเจ้าหน้าที่ เรียก รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมตำบลบ้านเป้า 053-843021 ต่อ 11 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้


สถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
42
เดือนนี้
912
เดือนที่แล้ว
1,346
ปีนี้
912
ปีที่แล้ว
17,368
ทั้งหมด
40,656
ไอพี ของคุณ
3.239.236.140 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสบเลิม   [ 30 มีนาคม 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสบเลิม  สายคลองชลประทานถึงรอยัลปิง   ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 203.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 812.00 ตารางเมตร งบประมาณ 400,800.- บาท (สี่แสนแปดร้อยบาทถ้วน) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 112 ข้อ 23 ราคากลาง 396,300.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)

  ย้อนกลับ