#ขอเชิญลงทะเบียน "ก๋ำแปงเวียง" ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับตนเอง บุคคลในครอบครัว และสังคมโดยรวม# เหตุด่วน เจ็บป่วยฉุกเฉิน ไฟไหม้ โทร. 0 5384 3008 หรือ 0 5384 3021 ต่อ 19 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านเป้าภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้
ช่องทางแสดงความคิดเห็น

แจ้งไฟฟ้าทุจริตสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
476
เดือนที่แล้ว
1,318
ปีนี้
6,914
ปีที่แล้ว
17,368
ทั้งหมด
46,658
ไอพี ของคุณ
35.173.234.169ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะโครงการขยายเขตระบบประปาภูเขาหมู่ที่ 6 บ้านก๊างหงส์   [ 17 มีนาคม 2563 ]

รายละเอียดเอกสาร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประกาศผู้ชนะโครงการขยายเขตระบบประปาภูเขาหมู่ที่ 6 บ้านก๊างหงส์ ทำการวางท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว  ความยาว 1,952.00  เมตร  งบประมาณ 400,700.- บาท (สี่แสนเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 หน้า 4 ข้อ 6