หากพบเจ้าหน้าที่ เรียก รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมตำบลบ้านเป้า 053-843021 ต่อ 11 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้


ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
65
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
353
เดือนที่แล้ว
1,757
ปีนี้
9,166
ปีที่แล้ว
11,557
ทั้งหมด
31,542
ไอพี ของคุณ
35.172.233.2 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูบ้านเป้า หมู่ที่ 4    [ 12 มีนาคม 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูบ้านเป้า  หมู่ที่ 4 สายหน้าวัดบ้านเป้าถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านเป้า  ขนาดปากรางกว้าง 2.30 เมตร  ลึก 1.50 เมตร ยาว 33.00 เมตร และรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขนาดปากรางกว้าง 2.30 เมตร  ลึก 1.35 เมตร  ยาว 6.00 เมตร งบประมาณ 406,700.00 บาท (สี่แสนหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 หน้า 3 ข้อ 3

  ย้อนกลับ