หากพบเจ้าหน้าที่ เรียก รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมตำบลบ้านเป้า 053-843021 ต่อ 11 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้


สถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
693
เดือนที่แล้ว
1,152
ปีนี้
4,670
ปีที่แล้ว
17,368
ทั้งหมด
44,414
ไอพี ของคุณ
100.25.42.117ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศขยายเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง ถนนสายชลประทานรอยัลปิง หมู่ที่ 309 เมษายน 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง ถนนสายคลองชลประทานรอยัลปิง หมู่ที่ 3 บ้านสบเลิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25 มีนาคม 2564
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง ถนนสายคลองชลประทานรอยัลปิงหมู่ที่ 3 บ้านสบเลิม16 มีนาคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนักงงานป้องกันตลิ่งพัง ถนนสามคลองชใประทานรอยัลปิง หมู่ที่ 3 12 มีนาคม 2564
ขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ครั้งที่ 227 พฤศจิกายน 2563
ขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์17 พฤศจิกายน 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 30 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดเก็บขยะมูลฝอย20 ตุลาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางไปชุมชนลีซอ บ้านสบเลิม หมู่ที่ 315 ตุลาคม 2563
ประกวดราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 256408 ตุลาคม 2563
ประกวดราคาโครงการจัดเก็บขยะมูลฝอย (พฤศจิกายน 2563-กันยายน 2564)08 ตุลาคม 2563
ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 ตุลาคม 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วมสาธารณะ แบบ 5 ห้อง 10 มิถุนายน 2562
ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 14 พฤศจิกายน 2561
ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุบ้านเป้า 06 กุมภาพันธ์ 2561
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 256408 เมษายน 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 256408 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 09 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน21 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 421 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบจัดการเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า (1ตุลาคม2563 - 30กันยายน15 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาส 316 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาส 221 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดง 13 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านแพะ จำนวน 3 สาย 09 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแม่เลิม จำนวน 4 สาย 02 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 1 บ้านแม่โจ้01 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสบเลิม30 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะโครงการขยายเขตระบบประปาภูเขาหมู่ที่ 6 บ้านก๊างหงส์17 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูบ้านเป้า หมู่ที่ 4 12 มีนาคม 2563
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง ถนนสายคลองชลทานรอยัลปิง หมู่ที่ 3 บ้านสบเสิม11 มีนาคม 2564
ตารางแสดงวงเงินโครงการจัดเก็บขยะมูลฝอย 08 ตุลาคม 2563
ตารางแสดงวงเงินจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 08 ตุลาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้องส้วมสาธารณะ แบบ 5 ห้อง บ้านเป้า หมู่ที่ 4 27 พฤษภาคม 2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เอกสารสอบราคาเลขที่ 5/256005 มิถุนายน 2560
ตกลงราคาปรับปรุงระบบประปา อบต.บ้านเป้า 07 กันยายน 2559
ตกลงราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ (แบบมีฝาปิด) บริเวณ ศพด.บ้านเป้า07 กันยายน 2559
ตกลงราคาก่อสร้างถนน คสล. บ้านดง หมู่ 7 สายต่อจากถนนเดิมถึงคลองชลประทาน21 มิถุนายน 2559
ตกลงราคาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเป้าหมู่ที่ 421 มิถุนายน 2559
ตกลงราคาก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. (แบบตัวยู) เหมืองขุกดู่21 มิถุนายน 2559
ราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 15 มิถุนายน 2559
ตกลงราคาก่อสร้างซุ้ม อบต. พร้อมป้ายโครงการ16 พฤษภาคม 2559
ตกลงราคาจ้างเหมาเสริมสะพานคอนกรีตลำห้วยแม่เลิม ม.116 พฤษภาคม 2559
ตกลงราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ (แบบฝาปิด) บ้านแม่เลิม หมู่ที่ 2 จำนวน 2 สาย11 พฤษภาคม 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เอกสารสอบราคาเลขที่ 1/255917 มีนาคม 2559
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1