แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งรุกลำ้ทางสาธารณะ แจ้งได้ที่ สำนักปลัด อบต.บ้านเป้า โทร 053-843021 ต่อ 20 หรือกล่องรับความคิดเห็น ที่ทำการ อบต.บ้านเป้าภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้
ช่องทางแสดงความคิดเห็น

แจ้งไฟฟ้าทุจริตสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
52
เดือนนี้
891
เดือนที่แล้ว
1,345
ปีนี้
11,478
ปีที่แล้ว
17,368
ทั้งหมด
51,222
ไอพี ของคุณ
34.239.160.86ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่เลิม หมู่ที่ 209 กันยายน 2564
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนักงป้องกันตลิ่งพัง ถนนสายคลองชลประทานรอยัลปิง หมู่ที่ 3 บ้านสบเลิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 มิถุนายน 2564
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง ถนนสายคลองชลประทานรอยัลปิง หมู่ที่3 บ้านสบเลิม 31 พฤษภาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง ถนนสายคลองชลประทานรอยัลปิง หมู่ที่3 บ้านสบเลิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 19 เมษายน 2564
ประกาศขยายเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง ถนนสายชลประทานรอยัลปิง หมู่ที่ 309 เมษายน 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง ถนนสายคลองชลประทานรอยัลปิง หมู่ที่ 3 บ้านสบเลิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25 มีนาคม 2564
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง ถนนสายคลองชลประทานรอยัลปิงหมู่ที่ 3 บ้านสบเลิม16 มีนาคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนักงงานป้องกันตลิ่งพัง ถนนสามคลองชใประทานรอยัลปิง หมู่ที่ 3 12 มีนาคม 2564
ขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ครั้งที่ 227 พฤศจิกายน 2563
ขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์17 พฤศจิกายน 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 30 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดเก็บขยะมูลฝอย20 ตุลาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางไปชุมชนลีซอ บ้านสบเลิม หมู่ที่ 315 ตุลาคม 2563
ประกวดราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 256408 ตุลาคม 2563
ประกวดราคาโครงการจัดเก็บขยะมูลฝอย (พฤศจิกายน 2563-กันยายน 2564)08 ตุลาคม 2563
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 256408 เมษายน 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 256408 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 09 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน21 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 421 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบจัดการเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า (1ตุลาคม2563 - 30กันยายน15 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาส 316 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาส 221 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดง 13 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านแพะ จำนวน 3 สาย 09 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแม่เลิม จำนวน 4 สาย 02 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 1 บ้านแม่โจ้01 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสบเลิม30 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะโครงการขยายเขตระบบประปาภูเขาหมู่ที่ 6 บ้านก๊างหงส์17 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูบ้านเป้า หมู่ที่ 4 12 มีนาคม 2563
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่โจ้ หมู่ที่ 109 กันยายน 2564
ประกาศข้อมูลละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนาณราคากลาง โครงการปรับปรุงประปาสวนครัว หมุ่7 บ้านดง30 เมษายน 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง ถนนสายคลองชลทานรอยัลปิง หมู่ที่ 3 บ้านสบเสิม11 มีนาคม 2564
ตารางแสดงวงเงินโครงการจัดเก็บขยะมูลฝอย 08 ตุลาคม 2563
ตารางแสดงวงเงินจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 08 ตุลาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้องส้วมสาธารณะ แบบ 5 ห้อง บ้านเป้า หมู่ที่ 4 27 พฤษภาคม 2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เอกสารสอบราคาเลขที่ 5/256005 มิถุนายน 2560
ตกลงราคาปรับปรุงระบบประปา อบต.บ้านเป้า 07 กันยายน 2559
ตกลงราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ (แบบมีฝาปิด) บริเวณ ศพด.บ้านเป้า07 กันยายน 2559
ตกลงราคาก่อสร้างถนน คสล. บ้านดง หมู่ 7 สายต่อจากถนนเดิมถึงคลองชลประทาน21 มิถุนายน 2559
ตกลงราคาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเป้าหมู่ที่ 421 มิถุนายน 2559
ตกลงราคาก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. (แบบตัวยู) เหมืองขุกดู่21 มิถุนายน 2559
ราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 15 มิถุนายน 2559
ตกลงราคาก่อสร้างซุ้ม อบต. พร้อมป้ายโครงการ16 พฤษภาคม 2559
ตกลงราคาจ้างเหมาเสริมสะพานคอนกรีตลำห้วยแม่เลิม ม.116 พฤษภาคม 2559
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1