หากพบเจ้าหน้าที่ เรียก รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมตำบลบ้านเป้า 053-843021 ต่อ 11 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้


ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
770
เดือนที่แล้ว
1,757
ปีนี้
9,583
ปีที่แล้ว
11,557
ทั้งหมด
31,959
ไอพี ของคุณ
3.226.245.48ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 ตุลาคม 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วมสาธารณะ แบบ 5 ห้อง 10 มิถุนายน 2562
ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 14 พฤศจิกายน 2561
ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุบ้านเป้า 06 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.. 256116 มกราคม 2561
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ 28 มิถุนายน 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามงบประมาณการจ่ายเงินสะสมประจำปี 2560 จำนวน 5 โครงการ05 มิถุนายน 2560
ประกาศเรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค๊บ ขนาด 1 ตัน 15 มิถุนายน 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการในข้อบัญญัติ จำนวน 5 โครงการ17 มีนาคม 2559
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาส 316 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาส 221 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดง 13 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านแพะ จำนวน 3 สาย 09 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแม่เลิม จำนวน 4 สาย 02 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 1 บ้านแม่โจ้01 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสบเลิม30 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะโครงการขยายเขตระบบประปาภูเขาหมู่ที่ 6 บ้านก๊างหงส์17 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูบ้านเป้า หมู่ที่ 4 12 มีนาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาส 128 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 14 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 256218 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 256209 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 256201 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 256204 มกราคม 2562
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้องส้วมสาธารณะ แบบ 5 ห้อง บ้านเป้า หมู่ที่ 4 27 พฤษภาคม 2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เอกสารสอบราคาเลขที่ 5/256005 มิถุนายน 2560
ตกลงราคาปรับปรุงระบบประปา อบต.บ้านเป้า 07 กันยายน 2559
ตกลงราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ (แบบมีฝาปิด) บริเวณ ศพด.บ้านเป้า07 กันยายน 2559
ตกลงราคาก่อสร้างถนน คสล. บ้านดง หมู่ 7 สายต่อจากถนนเดิมถึงคลองชลประทาน21 มิถุนายน 2559
ตกลงราคาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเป้าหมู่ที่ 421 มิถุนายน 2559
ตกลงราคาก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. (แบบตัวยู) เหมืองขุกดู่21 มิถุนายน 2559
ราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 15 มิถุนายน 2559
ตกลงราคาก่อสร้างซุ้ม อบต. พร้อมป้ายโครงการ16 พฤษภาคม 2559
ตกลงราคาจ้างเหมาเสริมสะพานคอนกรีตลำห้วยแม่เลิม ม.116 พฤษภาคม 2559
ตกลงราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ (แบบฝาปิด) บ้านแม่เลิม หมู่ที่ 2 จำนวน 2 สาย11 พฤษภาคม 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เอกสารสอบราคาเลขที่ 1/255917 มีนาคม 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เอกสารสอบราคาเลขที่ 2/255917 มีนาคม 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เอกสารสอบราคาเลขที่ 3/255917 มีนาคม 2559
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1