หากพบเจ้าหน้าที่ เรียก รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมตำบลบ้านเป้า 053-843021 ต่อ 11 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้


ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
62
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
353
เดือนที่แล้ว
1,757
ปีนี้
9,166
ปีที่แล้ว
11,557
ทั้งหมด
31,542
ไอพี ของคุณ
35.172.233.2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ใน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการติดต่อราชการ เกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้

1.การแจ้งขุดดิน ถมดิน

2.การยื่นชำระภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน

3.การแจ้งก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร

4.การขออนุญาตหรือขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร

5.การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้า – ออก ของรถเพื่อการอื่น หรือการขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร

6.การยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)

7.การยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)

8.การยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์(กรณีเลิกประกอบพาณิชยกิจ)        

9.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร หรือการขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร หรือการขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

10.การขอใบอนุญาตหรือขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

11.การขอใบอนุญาตหรือขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนขยะมูลฝอยทั่วไป

12.การขอใบอนุญาตหรือขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป และการขอใบอนุญาตหรือขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป


 
29 เมษายน 2563