#เหตุด่วน อุบัติเหตุ เจ็บ ป่วยฉุกเฉิน ติดต่อ: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.บ้านเป้า โทร. 09 5447 4258 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้
ช่องทางแสดงความคิดเห็น

แจ้งไฟฟ้าทุจริตสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
86
เมื่อวานนี้
89
เดือนนี้
970
เดือนที่แล้ว
1,734
ปีนี้
7,552
ปีที่แล้ว
16,618
ทั้งหมด
63,914
ไอพี ของคุณ
34.231.247.88


1
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
18 พฤษภาคม 2565

ประกาศ อบต.บ้านเป้า เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ) สังกัด กองช่าง จำนวน 1 อัตรา

26 เมษายน 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
22 เมษายน 2565

รายงานผลตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
12 เมษายน 2565

ปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 14-16 มีนาคม 2565 เนื่องจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
14 มีนาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกกรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ด้วยตนเอง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกกรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ด้วยตนเอง  ตาม QR Code ด้านล่างนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2565

01 มีนาคม 2565

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กำหนดรับชำระภายในเดือนเมษายน 2565

ภาษีป้าย กำหนดรับชำระภายในเดือนมีนาคม 2565

  ***งานพัฒนาและจัดเก็บราย/ด้ กองคลัง อบต.บ้านเป้า

01 มีนาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.บ้านเป้า

(พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา)

25 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศเลื่อนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

เรื่อง เลื่อนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

(ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา)

08 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด/ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายลพเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
01 กุมภาพันธ์ 2565

สัญญารักสองเรา ที่บ้านเป้าแม่แตง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

14  กุมภาพันธ์ 2565  วาเลนไทน์ปีนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า  ร่วมกับ  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

ขอเชิญชวนคู่รักมาร่วมจดทะเบียนสมรส  ท่ามกลางขุนเขา สายน้ำ และทุ่งดอกไม้  ภายในงาน "สัญญารักสองเรา  ที่บ้านเป้าแม่แตง"

พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมาย

   สนใจ  สมัครตั้งแต่ บัดนี้ - 4 กุมภาพันธ์  2565  ในวันเวลาราชการ  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

   หรือแสกนคิวอาร์โคด  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

 

28 มกราคม 2565

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  จำนวน 5 เรื่อง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
20 มกราคม 2565

รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเป้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเป้า ปีการศึกษา 2565

14 มกราคม 2565

เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ดังนี้

1. บ้านแม่โจ้ หมู่ที่ 1 และบ้านแม่เลิม หมู่ที่ 2 #ทุกวันอังคาร

2. บ้านสบเลิม หมู่ที่ 3 และบ้านเป้า หมู่ที่ 4 #ทุกวันพุธ

3. บ้านแพะ หมู่ที่ 5 บ้านก๊างหงส์ หมู่ที่ 6 และบ้านดง หมู่ที่ 7 #ทุกวันพฤหัสบดี

@ เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป 

@ ร่วมกันลดโลกร้อน ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะทั่วไปใส่ถุง พร้อมติดสติกเกอร์ที่ถุงขยะ

@ ขยะอินทรีย์ เศษอาหาร เศษผัก ให้ทิ้งถังขยะเปียกที่ครัวเรือนจัดทำขึ้นเอง

@ ขยะอันตราย ให้ทิ้งตามจุดทิ้งขยะอันตรายประจำหมู่บ้าน

@ วัน เวลา การจัดเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ ความเหมาะสม และปริมาณขยะประจำวัน เพื่อเป็นการป้องกันสัตว์คุ้ยเขี่ยถุงขยะ ควรจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ครับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ : งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร. 0 5384 3021 ต่อ 11

 

 

14 มกราคม 2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 8 พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
14 มกราคม 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 16  (239 รายการ)