หากพบเจ้าหน้าที่ เรียก รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมตำบลบ้านเป้า 053-843021 ต่อ 11 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้


ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
353
เดือนที่แล้ว
1,757
ปีนี้
9,166
ปีที่แล้ว
11,557
ทั้งหมด
31,542
ไอพี ของคุณ
35.172.233.2


นางจิรพร โยธินสิริวัฒนา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางวิจิตรา สายปัญญาใย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


น.ส.บัวเรียง เมืองใจ
ครู คศ.2


นางพยุงเกียรติ หมูแก้ว
ครู คศ.1


น.ส.เนตรนภา เจริญรัตน์
ครู คศ.1


น.ส.พรพันธุ์ วันเพ็ญ
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวศศิพร กันทนัน
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวอังคณา เลิ่มสุ่ม
คนงานทั่วไป


นางสาวศศิธร ม่วงชุมสม
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางกิ่งกาญ เป็งเรือน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวสุวิมล ถาวร
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางฟองจันทร์ ใฝคำ
แม่บ้าน