แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งรุกลำ้ทางสาธารณะ แจ้งได้ที่ สำนักปลัด อบต.บ้านเป้า โทร 053-843021 ต่อ 20 หรือกล่องรับความคิดเห็น ที่ทำการ อบต.บ้านเป้าภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้
ช่องทางแสดงความคิดเห็น

แจ้งไฟฟ้าทุจริตสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
52
เมื่อวานนี้
52
เดือนนี้
839
เดือนที่แล้ว
1,345
ปีนี้
11,426
ปีที่แล้ว
17,368
ทั้งหมด
51,170
ไอพี ของคุณ
34.239.160.86


นางจิรพร โยธินสิริวัฒนา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางวิจิตรา สายปัญญาใย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


น.ส.บัวเรียง เมืองใจ
ครู คศ.2


น.ส.เนตรนภา เจริญรัตน์
ครู คศ.1


น.ส.พรพันธุ์ วันเพ็ญ
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวศศิพร กันทนัน
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวอังคณา เลิ่มสุ่ม
คนงานทั่วไป


นางสาวศศิธร ม่วงชุมสม
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางกิ่งกาญ เป็งเรือน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวสุวิมล ถาวร
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางฟองจันทร์ ใฝคำ
แม่บ้าน