หากพบเจ้าหน้าที่ เรียก รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมตำบลบ้านเป้า 053-843021 ต่อ 11 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้


สถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
42
เดือนนี้
912
เดือนที่แล้ว
1,346
ปีนี้
912
ปีที่แล้ว
17,368
ทั้งหมด
40,656
ไอพี ของคุณ
3.239.236.140


นางสาวกชกร จันทร์อินทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวจุฑารัตน์ ตนซื่อ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางหรรษา ทองคงอ่วม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวธัญชนก ฟูเฟื่อง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ


นางสาวสุพัตรา ดารี
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวขวัญฤทัย อุตตะมา
คนงานทั่วไป


นางพัชรินทร์ ทิศหล้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้