แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งรุกลำ้ทางสาธารณะ แจ้งได้ที่ สำนักปลัด อบต.บ้านเป้า โทร 053-843021 ต่อ 20 หรือกล่องรับความคิดเห็น ที่ทำการ อบต.บ้านเป้าภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้
ช่องทางแสดงความคิดเห็น

แจ้งไฟฟ้าทุจริตสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
52
เมื่อวานนี้
52
เดือนนี้
839
เดือนที่แล้ว
1,345
ปีนี้
11,426
ปีที่แล้ว
17,368
ทั้งหมด
51,170
ไอพี ของคุณ
34.239.160.86


นายอนุรักษ์ บุตรลักษณ์
หัวหน้าสำนักปลัดนางสาวณิชานันท์ เด่นมะลิ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางณัชชานิษฐ์ วรพัชร์อุดมเดช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายสรายุธ มาตันบุญ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาววันทอง สายเครื่อง
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวเยาวพา บุญเจริญ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นางศิราณี แก้วมณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวอารยา ไชยทารินทร์
คนงานทั่วไป


นางสาวนิภาพร ปิงเมือง
คนงานทั่วไปนางสาววรพิชชา ทานา
คนงานทั่วไป


นางนิภา เด่นสม
แม่บ้าน


นายนรินทร์ เป็งเรือน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบานายวุฒิ เสาสวัสดิ์
พนักงานขับรถ


นายนิคม หอมอบ
ภารโรง


นายพิทักษ์สินทร์ สิทธิวงค์
พนักงานประจำรถกู้ชีพกู้ภัย


นายอนุกูล สุวรรณเลิศ
พนักงานประจำรถกู้ชีพกู้ภัย


นายนิคม ติทาโหรา
นักกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR Officer)


นางสาวสิรินาถ มูลวงศ์
นักกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR Officer)


นายบุญต้อม มูลเมือง
นักกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR Officer)