#เหตุด่วน อุบัติเหตุ เจ็บ ป่วยฉุกเฉิน ติดต่อ: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.บ้านเป้า โทร. 09 5447 4258 



ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้




ช่องทางแสดงความคิดเห็น

แจ้งไฟฟ้า



ทุจริต



สถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
89
เมื่อวานนี้
89
เดือนนี้
970
เดือนที่แล้ว
1,734
ปีนี้
7,552
ปีที่แล้ว
16,618
ทั้งหมด
63,914
ไอพี ของคุณ
34.231.247.88






นางสาวณิชานันท์ เด่นมะลิ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางณัชชานิษฐ์ วรพัชร์อุดมเดช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายสรายุธ มาตันบุญ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาววันทอง สายเครื่อง
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวเยาวพา บุญเจริญ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นางศิราณี แก้วมณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวอารยา ไชยทารินทร์
คนงานทั่วไป


นางสาวนิภาพร ปิงเมือง
คนงานทั่วไป



นางสาววรพิชชา ทานา
คนงานทั่วไป


นางนิภา เด่นสม
แม่บ้าน


นายนิคม หอมอบ
ภารโรง


นายวุฒิ เสาสวัสดิ์
พนักงานขับรถ


นายนรินทร์ เป็งเรือน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา



นายภานุพันธ์ ปัญญาอุทัย
พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย


นายพิทักษ์สินทร์ สิทธิวงค์
พนักงานประจำรถกู้ชีพกู้ภัย



นายอนุกูล สุวรรณเลิศ
พนักงานประจำรถกู้ชีพกู้ภัย


นายนิคม ติทาโหรา
นักกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR Officer)


นางสาวสิรินาถ มูลวงศ์
นักกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR Officer)


นายบุญต้อม มูลเมือง
นักกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR Officer)