หากพบเจ้าหน้าที่ เรียก รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมตำบลบ้านเป้า 053-843021 ต่อ 11 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้


สถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
30
เดือนนี้
1,408
เดือนที่แล้ว
1,378
ปีนี้
2,786
ปีที่แล้ว
17,368
ทั้งหมด
42,530
ไอพี ของคุณ
3.238.36.32


นายอนุรักษ์ บุตรลักษณ์
หัวหน้าสำนักปลัดนางสาวณิชานันท์ เด่นมะลิ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางณัชชานิษฐ์ วรพัชร์อุดมเดช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายสรายุธ มาตันบุญ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาววันทอง สายเครื่อง
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวเยาวพา บุญเจริญ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นางศิราณี แก้วมณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวอารยา ไชยทารินทร์
คนงานทั่วไป


นางสาวนิภาพร ปิงเมือง
คนงานทั่วไปนางสาววรพิชชา ทานา
คนงานทั่วไป


นางนิภา เด่นสม
แม่บ้าน


นายนรินทร์ เป็งเรือน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบานายวุฒิ เสาสวัสดิ์
พนักงานขับรถ


นายนิคม หอมอบ
ภารโรง


นายพิทักษ์สินทร์ สิทธิวงค์
พนักงานประจำรถกู้ชีพกู้ภัย


นายอนุกูล สุวรรณเลิศ
พนักงานประจำรถกู้ชีพกู้ภัย


นายนิคม ติทาโหรา
นักกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR Officer)


นางสาวสิรินาถ มูลวงศ์
นักกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR Officer)


นายบุญต้อม มูลเมือง
นักกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR Officer)