แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งรุกลำ้ทางสาธารณะ แจ้งได้ที่ สำนักปลัด อบต.บ้านเป้า โทร 053-843021 ต่อ 20 หรือกล่องรับความคิดเห็น ที่ทำการ อบต.บ้านเป้าภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้
ช่องทางแสดงความคิดเห็น

แจ้งไฟฟ้าทุจริตสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
52
เมื่อวานนี้
52
เดือนนี้
839
เดือนที่แล้ว
1,345
ปีนี้
11,426
ปีที่แล้ว
17,368
ทั้งหมด
51,170
ไอพี ของคุณ
34.239.160.86


ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน ITA ประจำปี 256413 ก.ย. 2564
2ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ITA ประจำปี 256316 ก.ค. 2564
3แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256424 เม.ย. 2564
4รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน24 เม.ย. 2564
5รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน30 ต.ค. 2563
6แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป3 ก.ย. 2563
7รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน ITA ประจำปี 25624 พ.ย. 2562
8ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.19 พ.ค. 2560

1