หากพบเจ้าหน้าที่ เรียก รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมตำบลบ้านเป้า 053-843021 ต่อ 11 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้


สถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
30
เดือนนี้
1,408
เดือนที่แล้ว
1,378
ปีนี้
2,786
ปีที่แล้ว
17,368
ทั้งหมด
42,530
ไอพี ของคุณ
3.238.36.32


ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการดำเนินการทางวินัย6 มิ.ย. 2563
2คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน บัญชี และพัสดุ6 มิ.ย. 2563
3คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี6 มิ.ย. 2563
4คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิด6 มิ.ย. 2563
5คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล6 มิ.ย. 2563
6คู่มือการจำแนกงบประมาณ อปท.6 มิ.ย. 2563
7คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน4 มิ.ย. 2563

1