#เหตุด่วน อุบัติเหตุ เจ็บ ป่วยฉุกเฉิน ติดต่อ: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.บ้านเป้า โทร. 09 5447 4258 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้
ช่องทางแสดงความคิดเห็น

แจ้งไฟฟ้าทุจริตสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
89
เมื่อวานนี้
89
เดือนนี้
970
เดือนที่แล้ว
1,734
ปีนี้
7,552
ปีที่แล้ว
16,618
ทั้งหมด
63,914
ไอพี ของคุณ
34.231.247.88


ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการปฏิบัติงานการเดินทางไปราชการ12 เม.ย. 2565
2คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-laas12 เม.ย. 2565
3คู่มือการปฏิบัติงานการช่วยเหลือประชาชน12 เม.ย. 2565
4คู่มือการปฏิบัติงานการอุดหนุนเงินให้หน่วยงานอื่น12 เม.ย. 2565
5คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกค่าเช่าบ้าน12 เม.ย. 2565
6คู่มือการปฏิบัติงานการฝึกอบรม12 เม.ย. 2565
7คู่มือการปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น12 เม.ย. 2565
8คู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำ12 เม.ย. 2565
9คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน21 มิ.ย. 2564

1