แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งรุกลำ้ทางสาธารณะ แจ้งได้ที่ สำนักปลัด อบต.บ้านเป้า โทร 053-843021 ต่อ 20 หรือกล่องรับความคิดเห็น ที่ทำการ อบต.บ้านเป้าภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้
ช่องทางแสดงความคิดเห็น

แจ้งไฟฟ้าทุจริตสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
52
เมื่อวานนี้
52
เดือนนี้
839
เดือนที่แล้ว
1,345
ปีนี้
11,426
ปีที่แล้ว
17,368
ทั้งหมด
51,170
ไอพี ของคุณ
34.239.160.86


ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการปฏิบัติงานการขอรับเงินช่วยพิเศษ (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก21 มิ.ย. 2564
2คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของอ21 มิ.ย. 2564
3คู่มือการปฏิบัติงานการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ21 มิ.ย. 2564
4คู่มือการปฏิบัติงานการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ21 มิ.ย. 2564
5คู่มือการปฏิบัติงานการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์21 มิ.ย. 2564
6คู่มือการปฏิบัติงานการโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธ21 มิ.ย. 2564
7คู่มือปฏิบัติงาน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ21 มิ.ย. 2564
8คู่มือการปฏิบัติงาน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ21 มิ.ย. 2564
9คู่มือปฏิบัติงานการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป21 มิ.ย. 2564
10คู่มือปฏิบัติงาน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป21 มิ.ย. 2564
11คู่มือปฏิบัติงานการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป21 มิ.ย. 2564
12คู่มือปฏิบัติงาน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไ21 มิ.ย. 2564

1