แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งรุกลำ้ทางสาธารณะ แจ้งได้ที่ สำนักปลัด อบต.บ้านเป้า โทร 053-843021 ต่อ 20 หรือกล่องรับความคิดเห็น ที่ทำการ อบต.บ้านเป้าภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้
ช่องทางแสดงความคิดเห็น

แจ้งไฟฟ้าทุจริตสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
52
เมื่อวานนี้
52
เดือนนี้
839
เดือนที่แล้ว
1,345
ปีนี้
11,426
ปีที่แล้ว
17,368
ทั้งหมด
51,170
ไอพี ของคุณ
34.239.160.86


ลำดับรายการวันที่
1หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ5 ม.ค. 2564
2หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลากร5 ม.ค. 2564
3การพัฒนาบุคลากร5 ม.ค. 2564
4หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล5 ม.ค. 2564
5หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล5 ม.ค. 2564
6แผนพัฒนาบุคลากรของ อบต.บ้านเป้า รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -25661 ต.ค. 2563
7ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล28 ก.ย. 2563
8รายงานผลการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 3 ก.พ. 2563
9หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25636 ม.ค. 2563
10หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ6 ม.ค. 2563
11หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.1 ม.ค. 2563
12ประกาศอบต.บ้านเป้า เรื่องนโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใส2 ก.ย. 2562
13ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แต4 ก.พ. 2562

1