#เหตุด่วน อุบัติเหตุ เจ็บ ป่วยฉุกเฉิน ติดต่อ: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.บ้านเป้า โทร. 09 5447 4258 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้
ช่องทางแสดงความคิดเห็นแจ้งไฟฟ้าทุจริต

สถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
40
เดือนนี้
543
เดือนที่แล้ว
1,258
ปีนี้
11,164
ปีที่แล้ว
23,357
ทั้งหมด
90,883
ไอพี ของคุณ
3.233.219.103


สถานการณ์โควิดจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าตำบลบ้านเป้า ประชุมครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 20 กพ.256
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ออกสำรวจและซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประสานงบประมาณจากองค์กรเอกชนในพื้นที่สนับสนุนติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซล
ประชุมคณะผู้บริหารร่วมกับพนักงานส่วนตำบลประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
เข้าร่วมเดินขบวนในพิธีเปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับและพิธีปล่อยขบวนรถบุปผชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งท
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 (ต่อ) 
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2566 - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566) 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 (ต่อ) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายสันต้นมื่น ชม.ถ.136-0015 จำนวน 2 ช่วง บ้านแพะ หมู่5 ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายสันต้นมื่น รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.136-0015 จำนวน 2 ช่วง บ้านแพะ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายคลองชลประทานถึงรอยัลปิง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.136-0004 จำนวน 3 ช่วง ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- การประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา ฟุตซอลและลานออกกำลังกาย บ้านแม่เลิม หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 สายคลองชลประทาน ถึง รอยัลปิง รหัสทางหลวง ชม.ถ.137-0004 จำนวน 3 ช่วง บ้านสบเลิม หมู่ที่ 3 ต.บ้านเป้า หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 3,852 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
-:- ระกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 สายคลองชลประทาน ถึง รอยัลปิง รหัสทางหลวง ชม.ถ.137-0004 จำนวน 3 ช่วง บ้านสบเลิม หมู่ที่ 3 ต.บ้านเป้า หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 3,852 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ต่อ 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565) 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 (ต่อ1) 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 (ต่อ2) 
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 (ต่อ) 
ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน
โครงการกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ หัวข้อ ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ
งานพิธีทำบุญอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านเป้า

โครงการเปิดบ้านปฐมวัย ศูนยืพัฒนาเด็กเล็กบ้านเป้า ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์เสริมสร้างพัฒนาการ ปีการศึกษา 2565
จัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์เสริมสร้างพัฒนาการ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
สวนป่าบ้านเป้า
บัวขาววิลเลจ
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
ผลผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
เสื้อผ้า กระเป๋า ผ้ากันเปื้อน
กาดนัดเกษตรอินทรีย์ตำบลบ้านเป้า


สถิติอุบัติเหตุ   ร้องเรียน ร้องทุกข์   สายตรงนายก   คู่มือประชาชน   ข่าวสารอาเซียน   ศูนย์ดำรงธรมม   facebook   กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ   สตง   สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.   กรมสรรพากร   จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   ตรวจเช็คอีเมล์   ระเบียบกฎหมาย   สาระน่ารู้   บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน   ศาลปกครอง   E-Learning