หากพบเจ้าหน้าที่ เรียก รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมตำบลบ้านเป้า 053-843021 ต่อ 11 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้


ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
770
เดือนที่แล้ว
1,757
ปีนี้
9,583
ปีที่แล้ว
11,557
ทั้งหมด
31,959
ไอพี ของคุณ
3.226.245.48


ลำดับรายการวันที่
1ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.17 ก.ย. 2561
2ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายสินค้าในที1 ก.ย. 2560
3ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถ1 ก.ย. 2560
4ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยส1 ก.ย. 2560
5ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อส1 ก.ย. 2560
6ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.255614 ก.ค. 2560
7ข้อบังคับตำบล เรื่องกำหนดเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ6 ม.ค. 2560
8ข้อบังคับตำบล เรื่องการเก็บภาษีเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา6 ม.ค. 2560

1