แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งรุกลำ้ทางสาธารณะ แจ้งได้ที่ สำนักปลัด อบต.บ้านเป้า โทร 053-843021 ต่อ 20 หรือกล่องรับความคิดเห็น ที่ทำการ อบต.บ้านเป้าภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้
ช่องทางแสดงความคิดเห็น

แจ้งไฟฟ้าทุจริตสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
52
เดือนนี้
891
เดือนที่แล้ว
1,345
ปีนี้
11,478
ปีที่แล้ว
17,368
ทั้งหมด
51,222
ไอพี ของคุณ
34.239.160.86


ลำดับรายการวันที่
1ข้อบัญญัติ อบต.บ้านเป้า เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 214 ม.ค. 2564
2ข้อบัญญัติ อบต.บ้านเป้า เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 14 ม.ค. 2564
3ข้อบัญญัติ อบต.บ้านเป้า เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 14 ม.ค. 2564
4ข้อบัญญัติ อบต.บ้านเป้า เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 256117 ก.ย. 2561
5ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อส1 ก.ย. 2560
6ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยส1 ก.ย. 2560
7ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถ1 ก.ย. 2560
8ข้อบัญญัติ อบต.บ้านเป้า เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 1 ก.ย. 2560
9ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.255614 ก.ค. 2560
10ข้อบัญญัติ อบต.บ้านเป้า เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 255120 มี.ค. 2551
11ข้อบังคับตำบล เรื่อง กำหนดเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.22 ก.พ. 2545
12ข้อบังคับตำบล เรื่อง การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต3 พ.ค. 2542

1