หากพบเจ้าหน้าที่ เรียก รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมตำบลบ้านเป้า 053-843021 ต่อ 11 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้


สถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
30
เดือนนี้
1,408
เดือนที่แล้ว
1,378
ปีนี้
2,786
ปีที่แล้ว
17,368
ทั้งหมด
42,530
ไอพี ของคุณ
3.238.36.32


ลำดับรายการวันที่
1ข้อบัญญัติ อบต.บ้านเป้า เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 14 ม.ค. 2564
2ข้อบัญญัติ อบต.บ้านเป้า เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 14 ม.ค. 2564
3ข้อบัญญัติ อบต.บ้านเป้า เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 214 ม.ค. 2564
4ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.17 ก.ย. 2561
5ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายสินค้าในที1 ก.ย. 2560
6ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถ1 ก.ย. 2560
7ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยส1 ก.ย. 2560
8ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อส1 ก.ย. 2560
9ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.255614 ก.ค. 2560
10ข้อบัญญัติ อบต.บ้านเป้า เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 255120 มี.ค. 2551
11ข้อบังคับตำบล เรื่อง กำหนดเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.22 ก.พ. 2545
12ข้อบังคับตำบล เรื่อง การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต3 พ.ค. 2542

1