หากพบเจ้าหน้าที่ เรียก รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมตำบลบ้านเป้า 053-843021 ต่อ 11 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้


ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
64
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
353
เดือนที่แล้ว
1,757
ปีนี้
9,166
ปีที่แล้ว
11,557
ทั้งหมด
31,542
ไอพี ของคุณ
35.172.233.2


ลำดับรายการวันที่
1การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ29 พ.ย. 2559
2การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ29 พ.ย. 2559
3การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน29 พ.ย. 2559
4การรับชำระภาษีป้าย29 พ.ย. 2559
5การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่29 พ.ย. 2559
6การจดทะเบียนพาณิชย์-เลิก-กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ-คณะบุคคล29 พ.ย. 2559
7การจดทะเบียนพาณิชย์-เลิก-กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน29 พ.ย. 2559
8การจดทะเบียนพาณิชย์-เลิก-กรณีเป็นบุคคลธรรมดา29 พ.ย. 2559
9การจดทะเบียนพาณิชย์-เลิก-กรณีเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่าง29 พ.ย. 2559
10การจดทะเบียนพาณิชย์-เปลี่ยนแปลง-กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญ-คณะบุคคล29 พ.ย. 2559
11การจดทะเบียนพาณิชย์-เปลี่ยนแปลง-กรณีผู้เป็นบุคคลธรรมดา29 พ.ย. 2559
12การจดทะเบียนพาณิชย์-เปลี่ยนแปลง-กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน29 พ.ย. 2559
13การจดทะเบียนพาณิชย์-เปลี่ยนแปลง-กรณีเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย29 พ.ย. 2559
14การจดทะเบียนพาณิชย์-ตั้งใหม่-กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา29 พ.ย. 2559
15การจดทะเบียนพาณิชย์-ตั้งใหม่กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ-คณะบุคคล-และกิจการร่วมค้า29 พ.ย. 2559
16การจดทะเบียนพาณิชย์-ตั้งใหม่-กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน29 พ.ย. 2559
17การจดทะเบียนพาณิชย์-ตั้งใหม่-กรณีเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ29 พ.ย. 2559
18การโฆษณาด้วยการปิด-ทิ้ง-หรือโปรยแผ่นประกาศ-หรือใบปลิวในที่สาธารณะ29 พ.ย. 2559
19การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์29 พ.ย. 2559
20การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ-และขนมูลฝอยทั่วไป29 พ.ย. 2559

12  >> >|