หากพบเจ้าหน้าที่ เรียก รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมตำบลบ้านเป้า 053-843021 ต่อ 11 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้


สถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
30
เดือนนี้
1,408
เดือนที่แล้ว
1,378
ปีนี้
2,786
ปีที่แล้ว
17,368
ทั้งหมด
42,530
ไอพี ของคุณ
3.238.36.32


ลำดับรายการวันที่
1ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.10 ก.พ. 2564
2ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า10 ก.พ. 2564
3ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.256422 ม.ค. 2564
4ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2515 ธ.ค. 2563
5ประกาศสภา ฯ เปิดประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 25638 ธ.ค. 2563
6ประกาศอำเภอแม่แตง เรียกประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2567 ธ.ค. 2563
7ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2514 ต.ค. 2563
8ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและปรึกษา ของสภา อบต.บ้านเป้า12 ต.ค. 2563
9ประกาศสภา ฯ เปิดประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 25631 ต.ค. 2563
10ประกาศสภาฯ เรียกประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 256323 ก.ย. 2563
11ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาอบต.บ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั24 ส.ค. 2563
12ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาอบต.บ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256311 ส.ค. 2563
13ประกาศสภาฯ เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 256311 ส.ค. 2563
14ประกาศสภาฯ เรื่องเรียกประชุมสภาอบต.บ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 256331 ก.ค. 2563
15ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาอบต.บ้านเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ค14 เม.ย. 2563
16ประกาศสภาฯ เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 25631 เม.ย. 2563
17ประกาศสภาฯ เรียกประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 256323 มี.ค. 2563
18ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาอบต.บ้านเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ค9 มี.ค. 2563
19ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.25 ก.พ. 2563
20ประกาศสภา ฯ เปิดประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 256320 ก.พ. 2563

1234  >> >|