หากพบเจ้าหน้าที่ เรียก รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมตำบลบ้านเป้า 053-843021 ต่อ 11 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้


ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
49
เดือนนี้
1,467
เดือนที่แล้ว
1,859
ปีนี้
15,721
ปีที่แล้ว
11,557
ทั้งหมด
38,097
ไอพี ของคุณ
34.200.252.156


ลำดับรายการวันที่
1ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาอบต.บ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั24 ส.ค. 2563
2ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาอบต.บ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256311 ส.ค. 2563
3ประกาศสภาฯ เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 256311 ส.ค. 2563
4ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สา10 ส.ค. 2563
5ประกาศสภาฯ เรื่องเรียกประชุมสภาอบต.บ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 256331 ก.ค. 2563
6ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาอบต.บ้านเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ค14 เม.ย. 2563
7ประกาศสภาฯ เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 25631 เม.ย. 2563
8ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาอบต.บ้านเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ค9 มี.ค. 2563
9ประกาศสภาฯ เปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 256320 ก.พ. 2563
10ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาอบต.บ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 18 ก.พ. 2563
11ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ประกาศสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 25637 ก.พ. 2563
12ประกาศสภาฯ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 256320 ม.ค. 2563
13ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาอบต.บ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั4 พ.ย. 2562
14ประกาศสภาฯ เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยสี่ ประจำปี 256231 ต.ค. 2562
15ประกาศสภาฯ เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยสี่ ประจำปี 256231 ต.ค. 2562
16ประกาศสภาฯ เรื่องเรียกประชุมสภาอบต.บ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ สี่ ประจำปี 256225 ก.ย. 2562
17ประกาศสภาฯ เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25629 ส.ค. 2562
18ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาอบต.บ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั27 ส.ค. 2562
19ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาอบต.บ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั19 ส.ค. 2562
20ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาอบต.บ้านเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 15 ส.ค. 2562

123  >> >|