หากพบเจ้าหน้าที่ เรียก รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมตำบลบ้านเป้า 053-843021 ต่อ 11 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้


ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
64
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
353
เดือนที่แล้ว
1,757
ปีนี้
9,166
ปีที่แล้ว
11,557
ทั้งหมด
31,542
ไอพี ของคุณ
35.172.233.2


ลำดับรายการวันที่
1ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาอบต.บ้านเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ค14 เม.ย. 2563
2ประกาศสภาฯ เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 25631 เม.ย. 2563
3ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาอบต.บ้านเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ค9 มี.ค. 2563
4ประกาศสภาฯ เปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 256320 ก.พ. 2563
5ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาอบต.บ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 18 ก.พ. 2563
6ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง ประกาศสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 25637 ก.พ. 2563
7ประกาศสภาฯ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 256320 ม.ค. 2563
8ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาอบต.บ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั4 พ.ย. 2562
9ประกาศสภาฯ เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยสี่ ประจำปี 256231 ต.ค. 2562
10ประกาศสภาฯ เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยสี่ ประจำปี 256231 ต.ค. 2562
11ประกาศสภาฯ เรื่องเรียกประชุมสภาอบต.บ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ สี่ ประจำปี 256225 ก.ย. 2562
12ประกาศสภาฯ เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25629 ส.ค. 2562
13ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาอบต.บ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั27 ส.ค. 2562
14ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาอบต.บ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั19 ส.ค. 2562
15ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาอบต.บ้านเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 15 ส.ค. 2562
16ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 11 ส.ค. 2562
17ประกาศสภาฯ เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2563 ครั้งที่ 19 ส.ค. 2562
18ประกาศสภาฯ เปิดประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 256211 มิ.ย. 2562
19ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี29 พ.ค. 2562
20บันทึกการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยหนึ่ง ประจําปี 2562 ครั้งที่ 17 พ.ค. 2562

123  >> >|