แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งรุกลำ้ทางสาธารณะ แจ้งได้ที่ สำนักปลัด อบต.บ้านเป้า โทร 053-843021 ต่อ 20 หรือกล่องรับความคิดเห็น ที่ทำการ อบต.บ้านเป้าภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้
ช่องทางแสดงความคิดเห็น

แจ้งไฟฟ้าทุจริตสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
52
เดือนนี้
891
เดือนที่แล้ว
1,345
ปีนี้
11,478
ปีที่แล้ว
17,368
ทั้งหมด
51,222
ไอพี ของคุณ
34.239.160.86


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.256410 ก.ย. 2564
2ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.251 ก.ย. 2564
3ประกาศขยายเวลาการประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.256411 ส.ค. 2564
4ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.9 ส.ค. 2564
5ประกาศเปิดประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.25642 ส.ค. 2564
6ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.256422 ก.ค. 2564
7ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2521 ก.ค. 2564
8ประกาศเปิดประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.256413 ก.ค. 2564
9ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.25648 ก.ค. 2564
10ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.12 พ.ค. 2564
11ประกาศเปิดประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.256429 เม.ย. 2564
12ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.256421 เม.ย. 2564
13ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า10 ก.พ. 2564
14ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.10 ก.พ. 2564
15ประกาศเปิดประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.256428 ม.ค. 2564
16ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.256422 ม.ค. 2564
17ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2515 ธ.ค. 2563
18ประกาศสภา ฯ เปิดประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 25638 ธ.ค. 2563
19ประกาศอำเภอแม่แตง เรียกประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2567 ธ.ค. 2563
20ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2514 ต.ค. 2563

1234  >> >|