แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งรุกลำ้ทางสาธารณะ แจ้งได้ที่ สำนักปลัด อบต.บ้านเป้า โทร 053-843021 ต่อ 20 หรือกล่องรับความคิดเห็น ที่ทำการ อบต.บ้านเป้าภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้
ช่องทางแสดงความคิดเห็น

แจ้งไฟฟ้าทุจริตสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
52
เมื่อวานนี้
52
เดือนนี้
839
เดือนที่แล้ว
1,345
ปีนี้
11,426
ปีที่แล้ว
17,368
ทั้งหมด
51,170
ไอพี ของคุณ
34.239.160.86


ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนปี 25612 ต.ค. 2561
2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเ1 ต.ค. 2561
3รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปร19 ธ.ค. 2560
4คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 256018 ธ.ค. 2560
5แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบ1 ก.ย. 2560
6ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตสี่ปี (พ.ศ.222 พ.ค. 2560
7ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า24 พ.ย. 2559
8ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า24 พ.ย. 2559
9ประมวลจริยธรรมของสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า24 พ.ย. 2559

1