หากพบเจ้าหน้าที่ เรียก รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมตำบลบ้านเป้า 053-843021 ต่อ 11 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้


สถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
30
เดือนนี้
1,408
เดือนที่แล้ว
1,378
ปีนี้
2,786
ปีที่แล้ว
17,368
ทั้งหมด
42,530
ไอพี ของคุณ
3.238.36.32


ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนปี 25612 ต.ค. 2561
2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเ1 ต.ค. 2561
3รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปร19 ธ.ค. 2560
4คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 256018 ธ.ค. 2560
5แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบ1 ก.ย. 2560
6ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตสี่ปี (พ.ศ.222 พ.ค. 2560
7ประมวลจริยธรรมของสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า24 พ.ย. 2559
8ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า24 พ.ย. 2559
9ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า24 พ.ย. 2559

1