หากพบเจ้าหน้าที่ เรียก รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมตำบลบ้านเป้า 053-843021 ต่อ 11 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้


สถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
30
เดือนนี้
1,408
เดือนที่แล้ว
1,378
ปีนี้
2,786
ปีที่แล้ว
17,368
ทั้งหมด
42,530
ไอพี ของคุณ
3.238.36.32


ลำดับรายการวันที่
1ขั้นตอนแนวปฏิบัติ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่1 ก.พ. 2562
2ผังกระบวนการคู่มือสำหรับประชาชน การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใ18 ธ.ค. 2560
3ผังกระบวนการคู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่18 ธ.ค. 2560
4ผังกระบวนการคู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตใบประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ18 ธ.ค. 2560
5ผังกระบวนการคู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูล18 ธ.ค. 2560
6ผังกระบวนการคู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตใบประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่ว18 ธ.ค. 2560
7ผังกระบวนการคู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอ18 ธ.ค. 2560
8ผังกระบวนการคู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตใบประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอย18 ธ.ค. 2560
9ขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ9 ธ.ค. 2559
10ขั้นตอนการขอรับบริการสนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค9 ธ.ค. 2559
11แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร9 ธ.ค. 2559
12ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย9 ธ.ค. 2559
13ขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย9 ธ.ค. 2559
14ขั้นตอนการขอใช้บริการรถกู้ชีพกู้ภัย9 ธ.ค. 2559
15ขั้นตอนการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์9 ธ.ค. 2559

1