หากพบเจ้าหน้าที่ เรียก รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมตำบลบ้านเป้า 053-843021 ต่อ 11 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้


สถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
42
เดือนนี้
912
เดือนที่แล้ว
1,346
ปีนี้
912
ปีที่แล้ว
17,368
ทั้งหมด
40,656
ไอพี ของคุณ
3.239.236.140


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศอบต.บ้านเป้า เรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการกำหนดตำแหน่งพนักงานส่ว3 เม.ย. 2563
2การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง2 เม.ย. 2563
3การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด อบต.5 มี.ค. 2563
4การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ3 มี.ค. 2563
5การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม23 ม.ค. 2563
6การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง5 มี.ค. 2562
7การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง1 มี.ค. 2562
8การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง1 มี.ค. 2562
9การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล1 มี.ค. 2562
10การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม1 มี.ค. 2562
11ประกาศอบต.บ้านเป้า เรื่องการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ.2561-2563) ฉบับปรับป29 ม.ค. 2562
12การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต.1 ต.ค. 2561
13ประกาศ อบต.บ้านเป้า เรื่อง การจัดคนลงสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-230 เม.ย. 2561
14ประกาศ อบต.บ้านเป้า เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ฉบับปรั30 เม.ย. 2561
15แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปี 2561 - 256329 ก.ย. 2560
16แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปี 2558 - 2560 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 48 พ.ค. 2560
17แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.บ้านเป้า1 ต.ค. 2559
18แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปี 2558 - 2560 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (ระบบแท่ง)29 ม.ค. 2559

1