หากพบเจ้าหน้าที่ เรียก รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมตำบลบ้านเป้า 053-843021 ต่อ 11 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้


สถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
30
เดือนนี้
1,408
เดือนที่แล้ว
1,378
ปีนี้
2,786
ปีที่แล้ว
17,368
ทั้งหมด
42,530
ไอพี ของคุณ
3.238.36.32


ลำดับรายการวันที่
1แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ.256325 พ.ย. 2563
2แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.256318 ส.ค. 2563
3แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.25634 มี.ค. 2563
4แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 25637 ก.พ. 2563
5แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.25637 ก.พ. 2563
6แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.256313 ม.ค. 2563
7แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.25622 ธ.ค. 2562
8แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)17 มิ.ย. 2562
9แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 (กรณีพิเศษ)14 ก.พ. 2562
10การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 เดือนตุลาคม22 ต.ค. 2561
11แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.256110 ส.ค. 2561
12แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.256110 ส.ค. 2561
13แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.256110 ส.ค. 2561
14แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.25619 ก.พ. 2561
15แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.25601 ส.ค. 2560
16แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.25601 ส.ค. 2560
17แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-256431 ต.ค. 2559
18แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 21 ก.ค. 2559
19แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-256227 พ.ค. 2559
20 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 11 ก.พ. 2559

12  >> >|