แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งรุกลำ้ทางสาธารณะ แจ้งได้ที่ สำนักปลัด อบต.บ้านเป้า โทร 053-843021 ต่อ 20 หรือกล่องรับความคิดเห็น ที่ทำการ อบต.บ้านเป้าภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้
ช่องทางแสดงความคิดเห็น

แจ้งไฟฟ้าทุจริตสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
52
เมื่อวานนี้
52
เดือนนี้
839
เดือนที่แล้ว
1,345
ปีนี้
11,426
ปีที่แล้ว
17,368
ทั้งหมด
51,170
ไอพี ของคุณ
34.239.160.86


ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 256423 เม.ย. 2564
2รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 256330 ธ.ค. 2563
3แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ.256325 พ.ย. 2563
4แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.256318 ส.ค. 2563
5แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.25634 มี.ค. 2563
6แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.25637 ก.พ. 2563
7แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 25637 ก.พ. 2563
8แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.256313 ม.ค. 2563
9แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.25622 ธ.ค. 2562
10แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)17 มิ.ย. 2562
11แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 (กรณีพิเศษ)14 ก.พ. 2562
12การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 เดือนตุลาคม22 ต.ค. 2561
13แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.256110 ส.ค. 2561
14แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.256110 ส.ค. 2561
15แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.256110 ส.ค. 2561
16แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.25619 ก.พ. 2561
17แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.25601 ส.ค. 2560
18แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.25601 ส.ค. 2560
19แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-256431 ต.ค. 2559
20แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 21 ก.ค. 2559

12  >> >|