หากพบเจ้าหน้าที่ เรียก รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมตำบลบ้านเป้า 053-843021 ต่อ 11 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้


สถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
693
เดือนที่แล้ว
1,152
ปีนี้
4,670
ปีที่แล้ว
17,368
ทั้งหมด
44,414
ไอพี ของคุณ
100.25.42.117


ออกตรวจสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ร้านอาหาร ฯลฯ

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น นายเจษฎาพร ดำรงศักดิ์ ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่แตง มอบหมายให้ นายชาธิปัตย์ กิตติธนดิตถ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำบลบ้านเป้า หัวหน้าสำนักปลัด อบต.บ้านเป้า ผอ.รพ.สต.บ้านเป้า และสมาชิก อส. กองร้อยที่ 10 อ.แม่แตง ออกตรวจสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ร้านอาหาร ฯลฯ เพื่อบังคับใช้มาตรการตามคำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผลการปฏิบัติงานผู้ประกอบการได้รับทราบคำสั่งและให้ความร่วมมือปฏิบัติตามเป็นอย่างดี ทั้งนี้ได้แนะนำให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามข้อสั่งการของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด


 
12 มกราคม 2564