หากพบเจ้าหน้าที่ เรียก รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมตำบลบ้านเป้า 053-843021 ต่อ 11 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้


สถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
42
เดือนนี้
912
เดือนที่แล้ว
1,346
ปีนี้
912
ปีที่แล้ว
17,368
ทั้งหมด
40,656
ไอพี ของคุณ
3.239.236.140
ออกตรวจแนะนำผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัด และเข้าตรวจสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการกักกันผู้ที่เดินทา,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

วันที่ 14-15 มกราคม 2564 นายก อบต.บ้านเป้ามอบหมายให้นายอนุรักษ์ บุตรลักษณ์หัวหน้าสำนักปลัด อบต.บ้านเป้าและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป้าออกตรวจแนะนำผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัด และเข้าตรวจสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการกักกันผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดหรือเข้มงวดตามมาตรการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด 19 ที่ ศบค.กำหนด ณ โรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

15 มกราคม 2564

ออกตรวจสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ร้านอาหาร ฯลฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น นายเจษฎาพร ดำรงศักดิ์ ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่แตง มอบหมายให้ นายชาธิปัตย์ กิตติธนดิตถ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำบลบ้านเป้า หัวหน้าสำนักปลัด อบต.บ้านเป้า ผอ.รพ.สต.บ้านเป้า และสมาชิก อส. กองร้อยที่ 10 อ.แม่แตง ออกตรวจสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ร้านอาหาร ฯลฯ เพื่อบังคับใช้มาตรการตามคำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผลการปฏิบัติงานผู้ประกอบการได้รับทราบคำสั่งและให้ความร่วมมือปฏิบัติตามเป็นอย่างดี ทั้งนี้ได้แนะนำให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามข้อสั่งการของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด

12 มกราคม 2564

ประชุมชี้แจงและกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลบ้านเป้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

วันที่ 11 มกราคม 2564 นายสุเทพ เพ็ชรรัตน์ นายก อบต.บ้านเป้า พร้อมด้วยนายอนุรักษ์ บุตรลักษณ์ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.บ้านเป้า ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป้า และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องที่ประชุมชี้แจงและกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลบ้านเป้า

11 มกราคม 2564

ประชุมชี้แจงมาตรการควบคุม และป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

วันที่ 8 มกราคม 2564 องค์การบริหารสาวนตำบลบ้านเป้า ร่วมกับ รพ.สต.บ้านเป้า เจ้าหน้าที่ปกครองท้องที่ และอสม. ประชุมชี้แจงมาตรการตำบล อำเภอ จังหวัด ในการควบคุม และป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ให้แก่บริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำแม่แตง - แม่งัด

08 มกราคม 2564

กิจกรรมเดินรณรงค์ ประชุมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชน ร้านค้า สถานประกอบการ ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

เมื่อวันที่ 6-7 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ปกครองท้องที่ รพ.สต.บ้านเป้า และอสม.ตำบลบ้านเป้า จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ประชุมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชน ร้านค้า สถานประกอบการ ตามมาตรการของตำบล อำเภอ และจังหวัด ในการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และออกตรวจผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด

07 มกราคม 2564

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

16 ธันวาคม 2563

ซ้อมแผนอพยพตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

วันที่30ตุลาคม2563 อบต.บ้านเป้า ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมซ้อมแผนอพยพ ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ณ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร

30 ตุลาคม 2563

กิจกรรมอาสาเก็บขยะบริเวณเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล กับอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ร่วมโครงการอาสาสมัครพัฒนาอุทยานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมอาสาเก็บขยะบริเวณเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล กับอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

31 สิงหาคม 2563

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563

24 สิงหาคม 2563

โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการตำบลบ้านเป้า กิจกรรม การเลี้ยงไก่พื้นเมือง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

 วันที่ 20 สิงหาคม 2563 จัดโดย ศูนย์บริการคนพิการตำบลบ้านเป้าร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านเป้า

20 สิงหาคม 2563

ประชุมชี้แจงการบริหารกิจการระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่เลิม และการจัดการขยะมูลฝอย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายสุเทพ เพ็ชรรัตน์ นายก อบต.บ้านเป้า พร้อมด้วยนายธรรมรัฐ จารุสวัสดิ์ ปลัด อบต.บ้านเป้า ประชุมชี้แจงการบริหารกิจการระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่เลิม และการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

03 กรกฎาคม 2563

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน และส่งมอบระบบประปาหมู่บ้าน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายสุเทพ เพ็ชรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าเป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านและส่งมอบระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแพะ หมู่ 5 ให้คณะกรรมการฯ บริหารจัดการ

30 มิถุนายน 2563

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
29 มิถุนายน 2563

อบต.บ้านเป้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายสุเทพ เพ็ชรรัตน์ นายก อบต.บ้านเป้า เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมตามโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จัดโดย ฝ่ายก่อสร้างที่ 1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องที่ สมาชิกสภา อบต.บ้านเป้า คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่โจ้ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำ ประมาณ 30 คน เข้าร่วม

26 มิถุนายน 2563

อบต.บ้านเป้าและคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านแพะร่วมประชุมและออกตรวจสอบระบบประปาหมู่บ้าน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
17 มิถุนายน 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 9  (121 รายการ)