แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งรุกลำ้ทางสาธารณะ แจ้งได้ที่ สำนักปลัด อบต.บ้านเป้า โทร 053-843021 ต่อ 20 หรือกล่องรับความคิดเห็น ที่ทำการ อบต.บ้านเป้าภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้
ช่องทางแสดงความคิดเห็น

แจ้งไฟฟ้าทุจริตสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
52
เมื่อวานนี้
52
เดือนนี้
839
เดือนที่แล้ว
1,345
ปีนี้
11,426
ปีที่แล้ว
17,368
ทั้งหมด
51,170
ไอพี ของคุณ
34.239.160.86


อบต.บ้านเป้า ออกตรวจสอบและให้คำแนะนำผู้ประกอบการรับซื้อลำไยถึงมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโร,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 อบต.บ้านเป้า ออกตรวจสอบและให้คำแนะนำผู้ประกอบการรับซื้อลำไยถึงมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

05 สิงหาคม 2564

 นายสุเทพ เพ็ชรรัตน์ นายก อบต.บ้านเป้า เข้าร่วมประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องที่ตำบลบ้านเป้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายสุเทพ เพ็ชรรัตน์ นายก อบต.บ้านเป้า เข้าร่วมประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องที่ตำบลบ้านเป้าและชี้แจงมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับตำบล

02 สิงหาคม 2564

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

อบต.บ้านเป้า ดำเนินการจัดทำโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปล่อยปลาลงสู่อ่างเก็บน้ำแม่เริม

23 กรกฎาคม 2564

การประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
21 กรกฎาคม 2564

จัดเตรียมสถานที่กักกันตัวระดับตำบล (Local Quarantine) บ้านพักรับรองโรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าดำเนินการจัดเตรียมสถานที่กักกันตัวระดับตำบล (Local Quarantine) อาคารรับรองโรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ตามมาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

15 กรกฎาคม 2564

ประชุมคณะทำงานศูนย์เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 อบต.บ้านเป้า ประชุมคณะทำงานศูนย์เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

10 กรกฎาคม 2564

อบต.บ้านเป้าร่วมกับฝ่ายปกครองท้องที่ และราษฎรบ้านดง ตัดกิ่งไม้ล้มกีดขวางทางจราจร สายบ้านดง-แม่เลิม,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
09 กรกฎาคม 2564

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อ กิจกรรม อบรมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าได้ดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อ กิจกรรม การอบรมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

 

09 กรกฎาคม 2564

มอบถุงยังชีพ อบจ.เชียงใหม่ ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
25 มิถุนายน 2564

ประชุมผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

เมิ่อวันที่ 

19 มิถุนายน 2564

ประชุมติดตามการปฏิบัติงานการป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ตำบลบ้านเป้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอแม่แตง เป็นประธานในการประชุมติดตามการปฏิบัติงานการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า โดยมีคณะทำงานศูนย์เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานประกอบการ ผู้แทนเจ้าคณะตำบล เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องที่ สมาชิกสภา อบต. อสม. และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง และรายงานผลการปฏิบัติงาน

16 มิถุนายน 2564

มอบถุงยังชีพสภากาชาดไทย สถานีกาชาดที่ 3 ให้แก่ผู้กักกันตัวหย่อมบ้านห้วยมะริด บ้านสบเลิม,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
16 มิถุนายน 2564

ช่วยเหลือประชาชนหย่อมบ้านห้วยมะริด หมู่ 3 ที่ได้รับผลกระทบจากการกักกันตัวควบคุมการระบาดโรคโควิด 19,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
14 มิถุนายน 2564

อบต.บ้านเป้า รพ.สต.บ้านเป้า รพ.แม่แตงและสาธารณสุขแม่แตง SWAB กลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด19,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
13 มิถุนายน 2564

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน บ้านแม่โจ้,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
11 มิถุนายน 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 12  (180 รายการ)