#เหตุด่วน อุบัติเหตุ เจ็บ ป่วยฉุกเฉิน ติดต่อ: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.บ้านเป้า โทร. 09 5447 4258 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้
ช่องทางแสดงความคิดเห็น

แจ้งไฟฟ้าทุจริตสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
42
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
57
เดือนที่แล้ว
4,021
ปีนี้
8,008
ปีที่แล้ว
23,357
ทั้งหมด
87,727
ไอพี ของคุณ
3.238.134.157


นางมาณิศา สมชื่อ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางณัชชานิษฐ์ วรพัชร์อุดมเดช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายสรายุธ มาตันบุญ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางศิราณี แก้วมณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายนรินทร์ เป็งเรือน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบานางสาวอารยา ไชยทารินทร์
คนงานทั่วไป


นางสาวนิภาพร ปิงเมือง
คนงานทั่วไปนายวุฒิ เสาสวัสดิ์
พนักงานขับรถ


นายภานุพันธ์ ปัญญาอุทัย
พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย


นายพิทักษ์สินทร์ สิทธิวงค์
พนักงานประจำรถกู้ชีพกู้ภัยนายอนุกูล สุวรรณเลิศ
พนักงานประจำรถกู้ชีพกู้ภัย


นางนิภา เด่นสม
แม่บ้าน


นายนิคม หอมอบ
ภารโรง


นางสาวนิตยา ปิงเมือง
จ้างเหมาบริการ


นายบุญต้อม มูลเมือง
นักกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR Officer)


นางสาวสิรินาถ มูลวงศ์
นักกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR Officer)


นายนิคม ติทาโหรา
นักกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR Officer)