#เหตุด่วน อุบัติเหตุ เจ็บ ป่วยฉุกเฉิน ติดต่อ: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.บ้านเป้า โทร. 09 5447 4258 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้
ช่องทางแสดงความคิดเห็นแจ้งไฟฟ้าทุจริต

สถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
62
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
2,296
เดือนที่แล้ว
2,730
ปีนี้
20,076
ปีที่แล้ว
23,357
ทั้งหมด
99,795
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188


นางสาวณัฐพร นฤชิตปรีชา
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางหรรษา ทองคงอ่วม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวธัญชนก ฟูเฟื่อง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นายเทพประสิทธิ์ เพชรบูรณ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางพัชรินทร์ ทิศหล้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวขวัญฤทัย อุตตะมา
คนงานทั่วไป


นางสาวจิราภา เด่นสม
จ้างเหมาบริการ


นางสาวเพ็ญผกา ทานะ
จ้างเหมาบริการ