#เหตุด่วน อุบัติเหตุ เจ็บ ป่วยฉุกเฉิน ติดต่อ: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.บ้านเป้า โทร. 09 5447 4258 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้
ช่องทางแสดงความคิดเห็น

แจ้งไฟฟ้าทุจริตสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
55
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
4,021
ปีนี้
7,951
ปีที่แล้ว
23,357
ทั้งหมด
87,670
ไอพี ของคุณ
44.201.92.114


นางจิรพร โยธินสิริวัฒนา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางวิจิตรา สายปัญญาใย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


น.ส.บัวเรียง เมืองใจ
ครู คศ.2


น.ส.เนตรนภา เจริญรัตน์
ครู คศ.1


น.ส.พรพันธุ์ วันเพ็ญ
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวศศิพร กันทนัน
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวอังคณา เลิ่มสุ่ม
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวศศิธร ม่วงชุมสม
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางกิ่งกาญ เป็งเรือน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวสุวิมล ถาวร
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวมณฑิรา อินทรา
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางฟองจันทร์ ใฝคำ
แม่บ้าน


นางทองสุข จันทร์ตา
นักกิจกรรมเพื่อสังคม
(CSR Officer)


นายวินนิล แก้วจันทร์
นักกิจกรรมเพื่อสังคม
(CSR officer)