#เหตุด่วน อุบัติเหตุ เจ็บ ป่วยฉุกเฉิน ติดต่อ: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.บ้านเป้า โทร. 09 5447 4258 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้
ช่องทางแสดงความคิดเห็นแจ้งไฟฟ้าทุจริต

สถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
136
เดือนนี้
1,194
เดือนที่แล้ว
3,310
ปีนี้
27,933
ปีที่แล้ว
23,357
ทั้งหมด
107,652
ไอพี ของคุณ
44.197.101.251


นางจิรพร โยธินสิริวัฒนา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางวิจิตรา สายปัญญาใย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


น.ส.บัวเรียง เมืองใจ
ครู คศ.2


น.ส.เนตรนภา เจริญรัตน์
ครู คศ.1


น.ส.พรพันธุ์ วันเพ็ญ
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวศศิพร กันทนัน
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวอังคณา เลิ่มสุ่ม
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวศศิธร ม่วงชุมสม
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางกิ่งกาญ เป็งเรือน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวสุวิมล ถาวร
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวมณฑิรา อินทรา
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางฟองจันทร์ ใฝคำ
แม่บ้าน