#เหตุด่วน อุบัติเหตุ เจ็บ ป่วยฉุกเฉิน ติดต่อ: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.บ้านเป้า โทร. 09 5447 4258 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้
ช่องทางแสดงความคิดเห็น

แจ้งไฟฟ้าทุจริตสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
65
เดือนที่แล้ว
2,245
ปีนี้
2,310
ปีที่แล้ว
23,357
ทั้งหมด
82,029
ไอพี ของคุณ
3.235.195.196


1
โครงการกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ หัวข้อ ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

15 มิถุนายน 2561 โครงการกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ หัวข้อ ผู้สุงวัยใส่ใจสุขภาพ ครั้งที่ 1

15 มิถุนายน 2561

งานพิธีทำบุญอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านเป้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

งานพิธีทำบุญอาคารศุนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านเป้า และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านเป้า

30 พฤษภาคม 2561

 โครงการสนับสนุนกิจกรรมสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้สูงอายุตำบลบ้านเป้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
25 สิงหาคม 2560

โครงการสนับสนุนกิจกรรมสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้สูงอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้สูงอายุ
11 สิงหาคม 2560

โครงการสนับสนุนกิจกรรมสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้สูงอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
24 มีนาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้สูงอายุ
24 มีนาคม 2560

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุสัญจร,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
10 มีนาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุสัญจร
10 มีนาคม 2560

กิจกรรมแลกของขวัญปีใหม่กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านเป้า ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
นายสุเทพ เพ็ชรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เข้าร่วมกิจกรรมแลกของขวัญปีใหม่กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านเป้า เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559
23 ธันวาคม 2559

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุสัญจร  ณ วัดดอยจอมสวรรค์ ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า โดยนายสุเทพ เพ็ชรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุสัญจร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ วัดดอยจอมสวรรค์ บ้านสบเลิม ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
09 ธันวาคม 2559

พิธีมอบประกาศนียบัตร โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2559,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

22 กรกฎาคม 2559

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (9 รายการ)