#เหตุด่วน อุบัติเหตุ เจ็บ ป่วยฉุกเฉิน ติดต่อ: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.บ้านเป้า โทร. 09 5447 4258 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้
ช่องทางแสดงความคิดเห็นแจ้งไฟฟ้าทุจริต

สถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
2,296
เดือนที่แล้ว
2,730
ปีนี้
20,076
ปีที่แล้ว
23,357
ทั้งหมด
99,795
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188


1
ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วม,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
นายวิชาญ คำแก้ว นายก อบต.บ้านเป้า พร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่ ม.2 ต.บ้านเป้า เพื่อสั่งการและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เนื่องจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 6 กันยายน 2567
#อบต.บ้านเป้า
06 กันยายน 2566

โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
วันที่ 1 กันยายน 2566 นายวิชาญ คำแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เป็นประธานพิธีเปิด "โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชน" ของสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านเป้า
วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพตามวัย สร้างจิตสาธารณะต่อสังคม ได้ร่วมกันทำความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน และชุมชน โดยมีเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลบ้านเป้า เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน
#กองการศึกษา อบต.บ้านเป้า
01 กันยายน 2566

พิธีวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

วันที่ : 12 สิงหาคม ๖๖ เวลา ๑๗.๓๐ -๑๙.๐๐ น. ร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมอำเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยมี นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอแม่แตง เป็นประธานในพิธี

12 สิงหาคม 2566

พิธีวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
นายวิชาญ คำแก้ว นายก อบต.บ้านเป้า พร้อม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลกองช่าง กองคลัง และสมาชิกสภาฯ ร่วมกิจกรรม : พิธีวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
วันที่ : ๒๘ ก.ค. ๖๖ เวลา ๑๗.๓๐ -๑๙.๐๐ น. ร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยมี นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอแม่แตง เป็นประธานในพิธี
29 กรกฎาคม 2566

ารับมอบรถบรรทุกน้ำขนาด 6000 ลิตร จากเทศบาลนครเชียงใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
นายวิชาญ คำแก้ว นายก อบต.บ้านเป้า พร้อมคณะผู้บริหารเข้ารับมอบรถบรรทุกน้ำขนาด 6000 ลิตร จากเทศบาลนครเชียงใหม่ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ สวนบวกหาด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนการแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลบ้านเป้า
19 กรกฎาคม 2566

 เข้าร่วมประชุมสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลบ้านเป้า ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอแม่แตง รพ.สต.บ้านเป,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
นายวิชาญ คำแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า และหัวหน้าสำนักปลัด เข้าร่วมประชุมสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลบ้านเป้า
ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอแม่แตง รพ.สต.บ้านเป้า กำนัน และอสม. ผู้เข้าร่วมประชุม 24 คน โดยมี ผอ.รพ.สต บ้านเป้ารายงานข้อมูลปัญหาและสถานการณ์
ในการประชุมมีการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ผู้ร่วมประชุม
17 กรกฎาคม 2566

ก่อสร้างลานออกกำลังกาย บ้านเป้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
นายวิชาญ คำแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างลานออกกำลังกาย บ้านเป้า หมู่ที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
#อบต.บ้านเป้า
#กองช่าง อบต.บ้านเป้า
12 กรกฎาคม 2566

โครงการ “จากหนึ่งต้นกล้า  สู่ผืนป่าในใจเรา” ????????,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
คณะผู้บริหาร ราชการและพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ร่วมโครงการ “จากหนึ่งต้นกล้า
สู่ผืนป่าในใจเรา” ????????
ณ ชุมชนบ้านแม่โจ้ ชุมชนบ้านแม่เลิม
ชุมชนบ้านสบเลิม ตำบลบ้านเป้า
05 กรกฎาคม 2566

ประเพณีเลี้ยงผีฝาย 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
นายวิชาญ คำแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า มอบหมาย นางจิรพร โยธินสิริวัฒนา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ร่วมพิธีส่งเสริมประเพณีเลี้ยงผีฝาย ประจำปี พ.ศ.2566
#อบต.บ้านเป้า
15 มิถุนายน 2566

ร่วมพิธีเปิดงานวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
นายวิชาญ คำแก้ว นายก อบต.บ้านพร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเป้าร่วมพิธีเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ(อสม.)แห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
และเข้ารับรางวัลผู้นำชุมชนดีเด่นด้านการสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน ประจำปี 2566 ในวันที่ 20 มีนาคม 2566
21 มีนาคม 2566

ลงพื้นที่ตรวจงานการปรับปรุงถนน หมู่ 4 บ้านเป้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

นายวิชาญ คำแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจงานการปรับปรุงถนน หมู่ 4 บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

17 มีนาคม 2566

รับมอบรถมินิบัส,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
นายวิชาญ คำแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าพร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา ฯ และหัวหน้าส่วนราชการ รับมอบรถมินิบัส จำนวน 20 ที่นั่ง จากเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยนายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นตัวแทนส่งมอบในวันที่ 15 มีนาคม 2566
วัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการให้บริการแก่ประชาชนตำบลบ้านเป้า
15 มีนาคม 2566

ร่วมพิธีทำบุญครบรอบพิธีเปิดโรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ครบรอบ 37 ปี,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
นายวิชาญ คำแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า และนางจิรพร โยธินสิริวัฒนา ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ร่วมพิธีทำบุญครบรอบพิธีเปิดโรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ครบรอบ 37 ปี ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฎิบัติงาน ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
#อบต.บ้านเป้า
21 กุมภาพันธ์ 2566

ร่วมพิธีเปิดงานกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
นายวิชาญ คำแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า และหัวหน้าส่วนราชการ
ร่วมพิธีเปิดงานกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
15 กุมภาพันธ์ 2566

ร่วมการประชุม ผู้ว่าฯ พบปะประชาชน 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ อำเภอแม่แตง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิชาญ คำแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุม ในโครงการ ผู้ว่า ฯ พบปะประชาชน 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ อำเภอแม่แตง โดยมี นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอแม่แตง ให้การต้อนรับ และมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

02 กุมภาพันธ์ 2566

1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (28 รายการ)