#เหตุด่วน อุบัติเหตุ เจ็บ ป่วยฉุกเฉิน ติดต่อ: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.บ้านเป้า โทร. 09 5447 4258 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้
ช่องทางแสดงความคิดเห็นแจ้งไฟฟ้าทุจริต

สถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
60
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
2,296
เดือนที่แล้ว
2,730
ปีนี้
20,076
ปีที่แล้ว
23,357
ทั้งหมด
99,795
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188


1
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
อบต.บ้านเป้าได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ในวันที่ 12 กย 2566 โดยมีนายวิชาญ คำแก้ว นายก อบต.บ้านเป้าเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฯ สมชิกสภา อบต.,ฝ่ายปกครอง และพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
วัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมพลานามัย ให้แก่ ผสอ. และได้ออกกำลังกายเหมาะสมกับเพศและวัย เสริมสร้างการรวมกลุ่มสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
เป้าหมาย ผสอ.และผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 7 หมู่บ้าน 212 คน กีฬาที่ทำการแข่ง 10 ประเภท ได้แก่
1.เตะปี๊บ
2.ตีกอล์ฟมะเขือ
3.แบทมินตัน
4.ส่งลูกโป่ง
5.ตักน้ำใส่ขวด
6.โยนไข่
7.ปิดตาตีหม้อ
8.เตะบอลเข้าประตูชาย
9.โยนบอลลงตะกร้า
10.ตักลูกปิงปอง
#งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด
12 กันยายน 2566

ให้บริการสาธารณ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
ให้บริการสาธารณะ ประจำวันที่ 11 กันยายน 2566 ของ อบต.บ้านเป้า
นายวิชาญคำแก้ว นายก อบต.บ้านเป้า ได้มอบหมายให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างออกให้บริการสาธารณแก่ประขาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเป้า ดังนี้
1.มอบหมายให้ ผอ.กองช่าง และเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ติดตั้งไฟกิ่ง ซ่อมแซมไฟกิ่ง ม.6 บ้านก๊างหงส์ และ ม.7 บ้านดง
2.มอบหมายให้สำนักปลัด ดำเนินการนำเศษไม้กิ่งไม้ พลาสติค และขยะ ที่กีดขวางทางน้ำออก เนื่องจากฝนตกหนักพัดพาขยะมาตามน้ำ หมู่ที่ 2 3 และ 4
3.มอบหมายให้งานสาธารณสุข ออกพ่นน้ำยาแบบละอองฝอย ULV เพื่อป่องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกระบาดใน พท. ม 2 และ ม.3
4.จัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมกีฬา ผู้สูงอายุ ณ อาคารโดม อบต.บ้านเป้า
11 กันยายน 2566

อบต.บ้านเป้าให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
อบต.บ้านเป้าให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ วันที่ 8 กันยายน 2566
นายวิชาญ คำแก้ว นายก อบต.บ้านได้เป้ามอบหมายให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ออกให้บริการประชาชนตามภารกิจและตามอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1.ล้างถนน ม.5 บ้านแพะ เนื่องจากฝนตกหนักถนนเปื้อนดินโคลน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนน และเพื่อความสะอาดเรียบร้อยสวยงาม
2.พ่นน้ำยาละอองฝอยแบบ ULV เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกในพื้นที่ ม. 3 บ้านห้วยมะริด
3.รับผู้ป่วยฉุกเฉินส่งรพ.แม่แตง
4.กิจกรรมตลาดนัดชุมชน ส่งเสริมการขายของผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ในพื้นตำบลบ้านเป้าและตำบลข้างเคียง
#สำนักปลัด อบต.บ้านเป้า
08 กันยายน 2566

โครงการธรรมทูตสัญจร,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
ด้วยคณะสงฆ์อำเภอแม่แตง ร่วมกับอำเภอแม่แตง อบต.บ้านเป้า ฝ่ายปกครองจัดกิจกรรมธรรมทูตสัญจร ณ อาคารโดม อบต.บ้านเป้า โดย ดร.พระครูศรีวุฒิคุณ วัดท่าใหม่อิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ แสดงพระธรรมเทสนา นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอแม่แตง เป็นประธาน ฯ และนายวิชาญ คำแก้ว นายก อบต.บ้านเป้า กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 7 กันยายน 2566
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตามนโยบาย วัด ประชารัฐ สร้างสุข ภายใต้โครงการข่วงแก้วลานบุญ ครอบครับอบอุ่นด้วยศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข (ภาคฤดูกาลเข้าพรรษา) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยพระสงฆ์ หน่วยงานราชการ และประขาชนทั่วไป จำนวน 600 คน
#กองการศึกษา อบต.บ้านเป้า
07 กันยายน 2566

กิจกรรม อบต.บ้านเป้า วันที่ 4 กย.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
1. ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วยตำบลและพนักงานจ้าง เพื่อติดตามงาน มอบหมายงาน...งานการเจ้าหน้าที่
2.พ่นน้ำยาแบบละอองฝอยเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ม.3 บ้านห้วยมะริด....งานสาธารณสุข
3.ช่อมแซมไฟกิ่ง....กองช่าง
04 กันยายน 2566

พ่นยาน้ำยาแบบละอองฝอย และพ่นหมอกควันควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
พ่นยาน้ำยาแบบละอองฝอย และพ่นหมอกควันควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
วันที่ 1 กันยายน 2566 อบต.บ้านเป้าร่วมกับ รพ สต.บ้านเป้า และ อสม.ออกพ่นน้ำยาแบบละอองฝอยแบะพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ม.3 บ้านห้วยมะริด ทั้งหมู่บ้าน
และรณรงค์คว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง
#งานสาธารณสุข สำนักปลัด
01 กันยายน 2566

นายวิชาญ คำแก้ว นายก อบต.บ้านเป้า มอบหมายให้งานสาธารสุข  ลงพื้นที่พ่นน้ำยาแบบละอองฝอย  และแบบหมอกควั,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดในพื้นที่ตำบลบ้านเป้า
ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 อบต.บ้านเป้าประชุมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป้า เพื่อให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน กลุ่ม อสม. โรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านเป้า จำนวน 50 คน โดยทีมวิทยากรจากรมควบคุมโรค
วัตถุประสงค์เพื่อ
1.ให้ความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลบ้านเป้าได้อย่างเกิดประสิทธิภาพ
2.สอนปฎิบัติการพ่นหมอกควันและพ่นละอองฝอยอย่างถูกวิธีและได้ผล
3.ขอความเห็นชอบที่ประชุมโอน รพ.สต.บ้านเป้าไปสังกัด อบจ.เชียงใหม่
#งานสาธารณสุข สำนักปลัด
31 สิงหาคม 2566

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
นายวิชาญ คำแก้ว นายก อบต.บ้านเป้ามอบหมายให้งานพัฒนาขุมชนจัดโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน
วัตถุประสงค์เพื่อ
1.เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.ป้องกันการพังทลายของตลิ่ง และเพิ่มพื้นที่ป่าในชุมชน
28 สิงหาคม 2566

พ่นน้ำยาแบบละอองฝอย  และแบบหมอกควัน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
นายวิชาญ คำแก้ว นายก อบต.บ้านเป้า มอบหมายให้งานสาธารสุข ลงพื้นที่พ่นน้ำยาแบบละอองฝอย และแบบหมอกควัน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกระบาด หมู่ 3-4-5-6 ต.บ้านเป้า
28 สิงหาคม 2566

พ่นน้ำยาแบบละอองฝอย  และแบบหมอกควัน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
นายวิชาญ คำแก้ว นายก อบต.บ้านเป้า มอบหมายให้งานสาธารสุข ลงพื้นที่พ่นน้ำยาแบบละอองฝอย และแบบหมอกควัน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกระบาด หมู่ 3 บ้านห้วยมะริด ต.บ้านเป้า
25 สิงหาคม 2566

ดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
นายวิชาญ คำแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า นำรถกระเช้าและเครื่องมือช่วยตัดแต่งกิ่งต้นไม้ และเก็บขยะ บริเวณ 2 ข้างทางภายในตำบล เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกทุกวัน อาจจะทำให้ต้นไม้โค่นล้ม ตกทับใส่รถประชาชนที่สัญจรไปมาบริเวณดังกล่าว ตลอดจนเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาด เรียบร้อยและ สวยงาม
# อบต.บ้านเป้า
25 สิงหาคม 2566

ห้บริการสาธารณะสำรวจ ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า(ไฟกิ่ง),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
กองช่าง อบต.บ้านเป้าได้รับมอบหมายจาก
นายวิชาญ คำแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ให้นำรถกระเช้าพร้อมช่างไฟฟ้า ออกสำรวจ ติดตั้ง และซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะ ภายในตำบลบ้านเป้า ที่ชำรุดหรือมีปัญหา ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เพื่อเพิ่มแสงสว่าง ความสะดวกความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ของประชาชน
#งานไฟฟ้า กองช่าง
#อบต.บ้านเป้า
25 สิงหาคม 2566

ตลาดนัดชุมชน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

ตลาดชุมชนคนบ้านเป้า

25 สิงหาคม 2566

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ตรวจติดตามโครงการจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 35,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

วันที 21 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ตรวจติดตามโครงการจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 35 

#องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

#สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

21 สิงหาคม 2566

ประชุมสรุปข้อมูล จปฐ.ปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
ประชุมสรุปข้อมูล จปฐ.ปี 2566 ตำบลบ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566
เพื่อนำข้อมูลปัญหาและอุปสรรคไปใช้ในการให้บริการแก่ประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สุข
#งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด
17 สิงหาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 23  (345 รายการ)