#เหตุด่วน อุบัติเหตุ เจ็บ ป่วยฉุกเฉิน ติดต่อ: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.บ้านเป้า โทร. 09 5447 4258 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้
ช่องทางแสดงความคิดเห็น

แจ้งไฟฟ้าทุจริตสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
57
เดือนที่แล้ว
4,021
ปีนี้
8,008
ปีที่แล้ว
23,357
ทั้งหมด
87,727
ไอพี ของคุณ
3.238.134.157


1
การประชุมการดำเนินโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเป้า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเป้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุประชุมการดำเนินโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.136-01 บ้านเป้า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเป้า เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการก่อสร้างก่อนดำเนินการ

17 พฤษภาคม 2565

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565  ⏩หมู่ที่ 1 - 7  วันที่ 10,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
11 พฤษภาคม 2565

พนักงาน อบต.บ้านเป้า ร่วมรดน้ำดำหัว นายก อบต.บ้านเป้า เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องที่ สมาชิกสภา อบต.,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
29 เมษายน 2565

นายก อบต.บ้านเป้า และเจ้าหน้าที่ ออกตรวจสอบกรณีวัชพืชและกิ่งไม้กีดขวางทางน้ำลำห้วยบ้านสบเลิม,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
28 เมษายน 2565

นายก อบต.บ้านเป้า พร้อมรองนายก เลขานุการนายก และพนักงาน รดน้ำดำหัวท้องถิ่นอำเภอแม่แตง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
21 เมษายน 2565

นายก อบต.บ้านเป้า พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องที่ร่วมรดน้ำดำหัวนายอำเภอแม่แตง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
20 เมษายน 2565

การปฏิญานตนและแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตของเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านเป้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าและพนักงานส่วนตำบล ร่วมกันการปฏิญานตนและแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต

พร้อมเน้นย้ำการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy

19 เมษายน 2565

อบต.บ้านเป้า มอบชุดตรวจ ATK ให้ รพ.สต.บ้านเป้า ไว้ตรวจกลุ่มเสี่ยงโควิด 19,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
12 เมษายน 2565

กิจกรรมการอบรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

วันที่ 12 เมษายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จัดกิจกรรมการอบรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตแก่พนักงานส่วนตำบลที่เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างเหมาบริการ และพนักงานกลุ่มเปราะบาง เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานส่วนตำบล รู้และตระหนักการต่อต้านการทุจริต  โดยกิจกรรมรูปแบบ New Normal เพื่อเลี่ยงการรวมกลุ่มและลดการเสี่ยงต่อการแพร่ของสถานการณ์โรคระบาด

12 เมษายน 2565

นายก อบต.บ้านเป้า พร้อม สมาชิกสภา อบจ. สมาชิกสภา อบต. และพนักงานร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
12 เมษายน 2565

อบต.บ้านเป้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างทางถนน สนามกีฬา และสวนสาธารณะประจำตำบลบ้านเป้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
12 เมษายน 2565

นายอำเภอแม่แตงร่วมกับหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจประชุมติดตามกรณีราษฎรหย่อมบ้านห้วยราชบุตรไม่มีไฟฟ้าใช้,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
08 เมษายน 2565

นายก อบต.บ้านเป้า พร้อมรองนายก เลขานุการนายก และหัวหน้าสำนักปลัด ร่วมรดน้ำดำหัวกำนันตำบลบ้านเป้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
05 เมษายน 2565

อบต.บ้านเป้าร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาแม่แตงประชุมกรณีราษฎรหย่อมบ้านห้วยราชบุตรไม่มีไฟฟ้าใช้,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
05 เมษายน 2565

นายก อบต.บ้านเป้า พร้อมพนักงาน ร่วมงานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต วัดบ้านแพะ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
04 เมษายน 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 17  (251 รายการ)