#เหตุด่วน อุบัติเหตุ เจ็บ ป่วยฉุกเฉิน ติดต่อ: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.บ้านเป้า โทร. 09 5447 4258 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้
ช่องทางแสดงความคิดเห็นแจ้งไฟฟ้าทุจริต

สถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
59
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
2,296
เดือนที่แล้ว
2,730
ปีนี้
20,076
ปีที่แล้ว
23,357
ทั้งหมด
99,795
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188


ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ24 เม.ย. 2566
2แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 4 พ.ศ. 256627 ก.พ. 2566
3รายงานผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปี พ.ศ.256522 ธ.ค. 2565
4แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 8 พ.ศ. 256514 ม.ค. 2565
5แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 20 ก.ย. 2564
6รายงานผลการดำเนินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 256423 เม.ย. 2564
7รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 256330 ธ.ค. 2563
8แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ.256325 พ.ย. 2563
9แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.256318 ส.ค. 2563
10แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.25634 มี.ค. 2563
11แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.25637 ก.พ. 2563
12แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 25637 ก.พ. 2563
13แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.256313 ม.ค. 2563
14แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.25622 ธ.ค. 2562
15แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)17 มิ.ย. 2562
16แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 (กรณีพิเศษ)14 ก.พ. 2562
17การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 เดือนตุลาคม22 ต.ค. 2561
18แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.256110 ส.ค. 2561
19แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.256110 ส.ค. 2561
20แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.256110 ส.ค. 2561

1 2   >>  >|