#เหตุด่วน อุบัติเหตุ เจ็บ ป่วยฉุกเฉิน ติดต่อ: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.บ้านเป้า โทร. 09 5447 4258 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้
ช่องทางแสดงความคิดเห็นแจ้งไฟฟ้าทุจริต

สถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
59
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
2,296
เดือนที่แล้ว
2,730
ปีนี้
20,076
ปีที่แล้ว
23,357
ทั้งหมด
99,795
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188


ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ24 เม.ย. 2566
2รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 25655 เม.ย. 2566
3รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน26 ต.ค. 2565
4รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 22 เม.ย. 2565
5รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 25644 ม.ค. 2565
6สรุปรายงานการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 19 ต.ค. 2564
7รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 256325 เม.ย. 2564
8รายงานผลการดำเนินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 256423 เม.ย. 2564
9รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 256325 มิ.ย. 2563
10รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 256223 ธ.ค. 2562
11รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 256114 ก.พ. 2561
12รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 256022 ธ.ค. 2560
13รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 25592 ธ.ค. 2559

1