#เหตุด่วน อุบัติเหตุ เจ็บ ป่วยฉุกเฉิน ติดต่อ: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.บ้านเป้า โทร. 09 5447 4258 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้
ช่องทางแสดงความคิดเห็น

แจ้งไฟฟ้าทุจริตสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
50
เดือนนี้
125
เดือนที่แล้ว
3,104
ปีนี้
21,901
ปีที่แล้ว
16,618
ทั้งหมด
78,263
ไอพี ของคุณ
35.172.224.102


ลำดับรายการวันที่
1ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.7 เม.ย. 2565
2ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 256525 มี.ค. 2565
3ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.7 มี.ค. 2565
4ประกาศเปิดประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 25653 มี.ค. 2565
5ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.256528 ก.พ. 2565
6ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.256517 ก.พ. 2565
7ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25653 ก.พ. 2565
8ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ครั้งแรก5 ม.ค. 2565
9ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยแรกของปี5 ม.ค. 2565
10ประกาศเปิดประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.256529 ธ.ค. 2564
11ประกาศเปิดประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.256529 ธ.ค. 2564
12ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ของปี พ.ศ.256527 ธ.ค. 2564
13ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.256527 ธ.ค. 2564
14ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี สมัยแรกของปี พ.ศ.256527 ธ.ค. 2564
15ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.256527 ธ.ค. 2564
16ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าครั้งแรก21 ธ.ค. 2564
17ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2520 ก.ย. 2564
18ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.256410 ก.ย. 2564
19ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.251 ก.ย. 2564
20ประกาศขยายเวลาการประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.256411 ส.ค. 2564

1 2 3 4 5   >>  >|