#เหตุด่วน อุบัติเหตุ เจ็บ ป่วยฉุกเฉิน ติดต่อ: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.บ้านเป้า โทร. 09 5447 4258 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้
ช่องทางแสดงความคิดเห็นแจ้งไฟฟ้าทุจริต

สถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
2,296
เดือนที่แล้ว
2,730
ปีนี้
20,076
ปีที่แล้ว
23,357
ทั้งหมด
99,795
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188


ลำดับรายการวันที่
1ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่หน16 ก.พ. 2566
2การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประ6 ก.พ. 2566
3ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.7 เม.ย. 2565
4ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 256525 มี.ค. 2565
5ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.7 มี.ค. 2565
6ประกาศเปิดประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 25653 มี.ค. 2565
7ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.256528 ก.พ. 2565
8ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.256517 ก.พ. 2565
9ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25653 ก.พ. 2565
10ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ครั้งแรก5 ม.ค. 2565
11ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยแรกของปี5 ม.ค. 2565
12ประกาศเปิดประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.256529 ธ.ค. 2564
13ประกาศเปิดประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.256529 ธ.ค. 2564
14ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ของปี พ.ศ.256527 ธ.ค. 2564
15ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.256527 ธ.ค. 2564
16ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี สมัยแรกของปี พ.ศ.256527 ธ.ค. 2564
17ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.256527 ธ.ค. 2564
18ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าครั้งแรก21 ธ.ค. 2564
19ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2520 ก.ย. 2564
20ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บ้านเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.256410 ก.ย. 2564

1 2 3 4 5   >>  >|