#เหตุด่วน อุบัติเหตุ เจ็บ ป่วยฉุกเฉิน ติดต่อ: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.บ้านเป้า โทร. 09 5447 4258 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้
ช่องทางแสดงความคิดเห็นแจ้งไฟฟ้าทุจริต

สถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
2,296
เดือนที่แล้ว
2,730
ปีนี้
20,076
ปีที่แล้ว
23,357
ทั้งหมด
99,795
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188


ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนปี 25612 ต.ค. 2561
2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเ1 ต.ค. 2561
3รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปร19 ธ.ค. 2560
4คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 256018 ธ.ค. 2560
5แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบ1 ก.ย. 2560
6ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่องแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตสี่ปี (พ.ศ.222 พ.ค. 2560
7ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า24 พ.ย. 2559
8ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า24 พ.ย. 2559
9ประมวลจริยธรรมของสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า24 พ.ย. 2559

1