#เหตุด่วน อุบัติเหตุ เจ็บ ป่วยฉุกเฉิน ติดต่อ: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.บ้านเป้า โทร. 09 5447 4258 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้
ช่องทางแสดงความคิดเห็นแจ้งไฟฟ้าทุจริต

สถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
60
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
2,296
เดือนที่แล้ว
2,730
ปีนี้
20,076
ปีที่แล้ว
23,357
ทั้งหมด
99,795
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188


ลำดับรายการวันที่
1ขั้นตอนแนวปฏิบัติ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่1 ก.พ. 2562
2ผังกระบวนการคู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตใบประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอย18 ธ.ค. 2560
3ผังกระบวนการคู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอ18 ธ.ค. 2560
4ผังกระบวนการคู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตใบประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่ว18 ธ.ค. 2560
5ผังกระบวนการคู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูล18 ธ.ค. 2560
6ผังกระบวนการคู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตใบประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ18 ธ.ค. 2560
7ผังกระบวนการคู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่18 ธ.ค. 2560
8ผังกระบวนการคู่มือสำหรับประชาชน การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใ18 ธ.ค. 2560
9ขั้นตอนการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์9 ธ.ค. 2559
10ขั้นตอนการขอใช้บริการรถกู้ชีพกู้ภัย9 ธ.ค. 2559
11ขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย9 ธ.ค. 2559
12ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย9 ธ.ค. 2559
13แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร9 ธ.ค. 2559
14ขั้นตอนการขอรับบริการสนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค9 ธ.ค. 2559
15ขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ9 ธ.ค. 2559

1