#เหตุด่วน อุบัติเหตุ เจ็บ ป่วยฉุกเฉิน ติดต่อ: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.บ้านเป้า โทร. 09 5447 4258 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้
ช่องทางแสดงความคิดเห็น

แจ้งไฟฟ้าทุจริตสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
56
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
4,021
ปีนี้
7,951
ปีที่แล้ว
23,357
ทั้งหมด
87,670
ไอพี ของคุณ
44.201.92.114


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ อบต.บ้านเป้า เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25631 ต.ค. 2565
2แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.25648 มี.ค. 2564
3ประกาศอบต.บ้านเป้า เรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการกำหนดตำแหน่งพนักงานส่ว3 เม.ย. 2563
4การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง2 เม.ย. 2563
5การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด อบต.5 มี.ค. 2563
6การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ3 มี.ค. 2563
7การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม23 ม.ค. 2563
8การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง5 มี.ค. 2562
9การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม1 มี.ค. 2562
10การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล1 มี.ค. 2562
11การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง1 มี.ค. 2562
12การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง1 มี.ค. 2562
13ประกาศอบต.บ้านเป้า เรื่องการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ.2561-2563) ฉบับปรับป29 ม.ค. 2562
14การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต.1 ต.ค. 2561
15ประกาศ อบต.บ้านเป้า เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ฉบับปรั30 เม.ย. 2561
16ประกาศ อบต.บ้านเป้า เรื่อง การจัดคนลงสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-230 เม.ย. 2561
17แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปี 2561 - 256329 ก.ย. 2560
18แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปี 2558 - 2560 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 48 พ.ค. 2560
19แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.บ้านเป้า1 ต.ค. 2559
20แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปี 2558 - 2560 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (ระบบแท่ง)29 ม.ค. 2559

1