#เหตุด่วน อุบัติเหตุ เจ็บ ป่วยฉุกเฉิน ติดต่อ: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.บ้านเป้า โทร. 09 5447 4258 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้
ช่องทางแสดงความคิดเห็นแจ้งไฟฟ้าทุจริต

สถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
59
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
2,296
เดือนที่แล้ว
2,730
ปีนี้
20,076
ปีที่แล้ว
23,357
ทั้งหมด
99,795
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188


ลำดับรายการวันที่
1ข้อบัญญัติ อบต.บ้านเป้า เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฉบับที่ 3 1 เม.ย. 2565
2ข้อบัญญัติ อบต.บ้านเป้า เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 1 เม.ย. 2565
3ข้อบัญญัติ อบต.บ้านเป้า เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร ฉ1 เม.ย. 2565
4ข้อบัญญัติ อบต.บ้านเป้า เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฉบับที่ 214 ม.ค. 2564
5ข้อบัญญัติ อบต.บ้านเป้า เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 14 ม.ค. 2564
6ข้อบัญญัติ อบต.บ้านเป้า เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 14 ม.ค. 2564
7ข้อบัญญัติ อบต.บ้านเป้า เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 256117 ก.ย. 2561
8ข้อบัญญัติ อบต.บ้านเป้า เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ1 ก.ย. 2560
9ข้อบัญญัติ อบต.บ้านเป้า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์1 ก.ย. 2560
10ข้อบัญญัติ อบต.บ้านเป้า เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหาร1 ก.ย. 2560
11ข้อบัญญัติ อบต.บ้านเป้า เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 1 ก.ย. 2560
12ข้อบัญญัติ อบต.บ้านเป้า เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.255614 ก.ค. 2560
13ข้อบัญญัติ อบต.บ้านเป้า เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 255120 มี.ค. 2551
14ข้อบังคับตำบล เรื่อง กำหนดเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.22 ก.พ. 2545
15ข้อบังคับตำบล เรื่อง การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต3 พ.ค. 2542

1