#เหตุด่วน อุบัติเหตุ เจ็บ ป่วยฉุกเฉิน ติดต่อ: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.บ้านเป้า โทร. 09 5447 4258 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้
ช่องทางแสดงความคิดเห็น

แจ้งไฟฟ้าทุจริตสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
42
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
57
เดือนที่แล้ว
4,021
ปีนี้
8,008
ปีที่แล้ว
23,357
ทั้งหมด
87,727
ไอพี ของคุณ
3.238.134.157


ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการปฏิบัติงานการเดินทางไปราชการ12 เม.ย. 2565
2คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-laas12 เม.ย. 2565
3คู่มือการปฏิบัติงานการช่วยเหลือประชาชน12 เม.ย. 2565
4คู่มือการปฏิบัติงานการอุดหนุนเงินให้หน่วยงานอื่น12 เม.ย. 2565
5คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกค่าเช่าบ้าน12 เม.ย. 2565
6คู่มือการปฏิบัติงานการฝึกอบรม12 เม.ย. 2565
7คู่มือการปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น12 เม.ย. 2565
8คู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำ12 เม.ย. 2565
9คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน21 มิ.ย. 2564

1