#เหตุด่วน อุบัติเหตุ เจ็บ ป่วยฉุกเฉิน ติดต่อ: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.บ้านเป้า โทร. 09 5447 4258 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้
ช่องทางแสดงความคิดเห็นแจ้งไฟฟ้าทุจริต

สถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
61
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
2,296
เดือนที่แล้ว
2,730
ปีนี้
20,076
ปีที่แล้ว
23,357
ทั้งหมด
99,795
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188


ลำดับรายการวันที่
1การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.25663 เม.ย. 2566
2รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256520 เม.ย. 2566
3รายงานผลการบริหารการพัฒนาบุคลกร (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ไตรมาสที่ 1 และ 220 เม.ย. 2566
4นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.บ้านเป้า6 ม.ค. 2566
5รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256419 เม.ย. 2565
6การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.25654 เม.ย. 2565
7นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.บ้านเป้า5 ม.ค. 2565
8หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ5 ม.ค. 2564
9หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลากร5 ม.ค. 2564
10การพัฒนาบุคลากร5 ม.ค. 2564
11หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร)5 ม.ค. 2564
12หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(การสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร)5 ม.ค. 2564
13แผนพัฒนาบุคลากรของ อบต.บ้านเป้า รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -25661 ต.ค. 2563
14ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล28 ก.ย. 2563
15รายงานผลการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 3 ก.พ. 2563
16หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25636 ม.ค. 2563
17หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ6 ม.ค. 2563
18หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.1 ม.ค. 2563
19ประกาศอบต.บ้านเป้า เรื่องนโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใส2 ก.ย. 2562
20ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แต4 ก.พ. 2562

1