#เหตุด่วน อุบัติเหตุ เจ็บ ป่วยฉุกเฉิน ติดต่อ: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.บ้านเป้า โทร. 09 5447 4258 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้
ช่องทางแสดงความคิดเห็น

แจ้งไฟฟ้าทุจริตสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
57
เดือนที่แล้ว
4,021
ปีนี้
8,008
ปีที่แล้ว
23,357
ทั้งหมด
87,727
ไอพี ของคุณ
44.201.92.114


ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256419 เม.ย. 2565
2การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.25654 เม.ย. 2565
3นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.บ้านเป้า5 ม.ค. 2565
4หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ5 ม.ค. 2564
5หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลากร5 ม.ค. 2564
6การพัฒนาบุคลากร5 ม.ค. 2564
7หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร)5 ม.ค. 2564
8หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(การสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร)5 ม.ค. 2564
9แผนพัฒนาบุคลากรของ อบต.บ้านเป้า รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -25661 ต.ค. 2563
10ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล28 ก.ย. 2563
11รายงานผลการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 3 ก.พ. 2563
12หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25636 ม.ค. 2563
13หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ6 ม.ค. 2563
14หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.1 ม.ค. 2563
15ประกาศอบต.บ้านเป้า เรื่องนโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใส2 ก.ย. 2562
16ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แต4 ก.พ. 2562

1