#เหตุด่วน อุบัติเหตุ เจ็บ ป่วยฉุกเฉิน ติดต่อ: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.บ้านเป้า โทร. 09 5447 4258 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้
ช่องทางแสดงความคิดเห็น

แจ้งไฟฟ้าทุจริตสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
50
เดือนนี้
125
เดือนที่แล้ว
3,104
ปีนี้
21,901
ปีที่แล้ว
16,618
ทั้งหมด
78,263
ไอพี ของคุณ
35.172.224.102


ลำดับรายการวันที่
1นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)1 ม.ค. 2513
2นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)1 ม.ค. 2513
3นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)1 ม.ค. 2513
4นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)1 ม.ค. 2513
5นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต้น-สูง)1 ม.ค. 2513
6นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง)1 ม.ค. 2513
7นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง)1 ม.ค. 2513
8นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)1 ม.ค. 2513
9นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง)1 ม.ค. 2513
10นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง)1 ม.ค. 2513
11นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)1 ม.ค. 2513
12นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)1 ม.ค. 2513
13นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวยาญ)1 ม.ค. 2513
14นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)1 ม.ค. 2513
15นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)1 ม.ค. 2513
16นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ)1 ม.ค. 2513
17นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)1 ม.ค. 2513
18นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)1 ม.ค. 2513
19นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)1 ม.ค. 2513
20นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)1 ม.ค. 2513

1 2 3 4 5   >>  >|