#เหตุด่วน อุบัติเหตุ เจ็บ ป่วยฉุกเฉิน ติดต่อ: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.บ้านเป้า โทร. 09 5447 4258 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้
ช่องทางแสดงความคิดเห็น

แจ้งไฟฟ้าทุจริตสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
42
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
57
เดือนที่แล้ว
4,021
ปีนี้
8,008
ปีที่แล้ว
23,357
ทั้งหมด
87,727
ไอพี ของคุณ
3.238.134.157


ลำดับรายการวันที่
1ข้อมูลระบบแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 12 เม.ย. 2565
2รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)5 เม.ย. 2565
3รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน)15 พ.ย. 2564
4แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256530 ก.ย. 2564
5รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน ITA ประจำปี 256413 ก.ย. 2564
6ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ITA ประจำปี 256316 ก.ค. 2564
7แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256424 เม.ย. 2564
8รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน24 เม.ย. 2564
9รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน30 ต.ค. 2563
10ประกาศขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต8 ก.ย. 2563
11แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป3 ก.ย. 2563
12รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน ITA ประจำปี 25624 พ.ย. 2562
13ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.19 พ.ค. 2560

1