#เหตุด่วน อุบัติเหตุ เจ็บ ป่วยฉุกเฉิน ติดต่อ: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.บ้านเป้า โทร. 09 5447 4258 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้
ช่องทางแสดงความคิดเห็นแจ้งไฟฟ้าทุจริต

สถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
136
เดือนนี้
1,194
เดือนที่แล้ว
3,310
ปีนี้
27,933
ปีที่แล้ว
23,357
ทั้งหมด
107,652
ไอพี ของคุณ
44.197.101.251


ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 - 2570) รอบ 6 เดื10 เม.ย. 2566
2แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) 9 ม.ค. 2566
3แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.25669 ม.ค. 2566
4ข้อมูลระบบแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 12 เม.ย. 2565
5รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)5 เม.ย. 2565
6รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน)15 พ.ย. 2564
7แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256530 ก.ย. 2564
8รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน ITA ประจำปี 256413 ก.ย. 2564
9ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ITA ประจำปี 256316 ก.ค. 2564
10แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256424 เม.ย. 2564
11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน24 เม.ย. 2564
12รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน30 ต.ค. 2563
13ประกาศขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต8 ก.ย. 2563
14แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป3 ก.ย. 2563
15รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน ITA ประจำปี 25624 พ.ย. 2562
16ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.19 พ.ค. 2560

1