#เหตุด่วน อุบัติเหตุ เจ็บ ป่วยฉุกเฉิน ติดต่อ: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.บ้านเป้า โทร. 09 5447 4258 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้
ช่องทางแสดงความคิดเห็นแจ้งไฟฟ้าทุจริต

สถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
62
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
2,296
เดือนที่แล้ว
2,730
ปีนี้
20,076
ปีที่แล้ว
23,357
ทั้งหมด
99,795
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188


ลำดับรายการวันที่
1ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร24 เม.ย. 2566
2ข้อมูลสถิติปริมาณขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 5 เม.ย. 2565
3ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ5 เม.ย. 2565
4ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 25 เม.ย. 2565
5ข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำอุปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 31 ม5 เม.ย. 2565
6ข้อมูลสถิติผู้มายื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 5 เม.ย. 2565
7ข้อมูลสถิติการรับส่งผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม5 เม.ย. 2565
8ข้อมูลสถิติปริมาณขยะและมูลฝอย ประจำปี พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า23 เม.ย. 2564
9ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ23 เม.ย. 2564
10ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประจำป23 เม.ย. 2564
11ข้อมูลสถิติผู้มายื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำปี พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)23 เม.ย. 2564
12ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอ8 เม.ย. 2564
13ข้อมูลสถิติผู้มาชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(รอบ 6 เดือน)5 เม.ย. 2564

1