#เหตุด่วน อุบัติเหตุ เจ็บ ป่วยฉุกเฉิน ติดต่อ: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.บ้านเป้า โทร. 09 5447 4258 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้
ช่องทางแสดงความคิดเห็น

แจ้งไฟฟ้าทุจริตสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
50
เดือนนี้
125
เดือนที่แล้ว
3,104
ปีนี้
21,901
ปีที่แล้ว
16,618
ทั้งหมด
78,263
ไอพี ของคุณ
35.172.224.102


ลำดับรายการวันที่
1ข้อมูลสถิติปริมาณขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 5 เม.ย. 2565
2ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ5 เม.ย. 2565
3ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 25 เม.ย. 2565
4ข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำอุปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 31 ม5 เม.ย. 2565
5ข้อมูลสถิติผู้มายื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 5 เม.ย. 2565
6ข้อมูลสถิติการรับส่งผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม5 เม.ย. 2565
7ข้อมูลสถิติปริมาณขยะและมูลฝอย ประจำปี พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า23 เม.ย. 2564
8ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ23 เม.ย. 2564
9ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประจำป23 เม.ย. 2564
10ข้อมูลสถิติผู้มายื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำปี พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)23 เม.ย. 2564
11ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอ8 เม.ย. 2564
12ข้อมูลสถิติผู้มาชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(รอบ 6 เดือน)5 เม.ย. 2564

1