#เหตุด่วน อุบัติเหตุ เจ็บ ป่วยฉุกเฉิน ติดต่อ: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.บ้านเป้า โทร. 09 5447 4258 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้
ช่องทางแสดงความคิดเห็น

แจ้งไฟฟ้าทุจริตสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
65
เดือนที่แล้ว
2,245
ปีนี้
2,310
ปีที่แล้ว
23,357
ทั้งหมด
82,029
ไอพี ของคุณ
3.235.195.196


ลำดับรายการวันที่
21การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป29 พ.ย. 2559
22การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ-และขนมูลฝอยทั่วไป29 พ.ย. 2559
23การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์29 พ.ย. 2559
24การโฆษณาด้วยการปิด-ทิ้ง-หรือโปรยแผ่นประกาศ-หรือใบปลิวในที่สาธารณะ29 พ.ย. 2559
25การจดทะเบียนพาณิชย์-ตั้งใหม่-กรณีเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ29 พ.ย. 2559
26การจดทะเบียนพาณิชย์-ตั้งใหม่-กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน29 พ.ย. 2559
27การจดทะเบียนพาณิชย์-ตั้งใหม่กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ-คณะบุคคล-และกิจการร่วมค้า29 พ.ย. 2559
28การจดทะเบียนพาณิชย์-ตั้งใหม่-กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา29 พ.ย. 2559
29การจดทะเบียนพาณิชย์-เปลี่ยนแปลง-กรณีเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย29 พ.ย. 2559
30การจดทะเบียนพาณิชย์-เปลี่ยนแปลง-กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน29 พ.ย. 2559
31การจดทะเบียนพาณิชย์-เปลี่ยนแปลง-กรณีผู้เป็นบุคคลธรรมดา29 พ.ย. 2559
32การจดทะเบียนพาณิชย์-เปลี่ยนแปลง-กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญ-คณะบุคคล29 พ.ย. 2559
33การจดทะเบียนพาณิชย์-เลิก-กรณีเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่าง29 พ.ย. 2559
34การจดทะเบียนพาณิชย์-เลิก-กรณีเป็นบุคคลธรรมดา29 พ.ย. 2559
35การจดทะเบียนพาณิชย์-เลิก-กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน29 พ.ย. 2559
36การจดทะเบียนพาณิชย์-เลิก-กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ-คณะบุคคล29 พ.ย. 2559
37การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่29 พ.ย. 2559
38การรับชำระภาษีป้าย29 พ.ย. 2559
39การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน29 พ.ย. 2559
40การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ29 พ.ย. 2559

|< << 12 3   >>  >|