#เหตุด่วน อุบัติเหตุ เจ็บ ป่วยฉุกเฉิน ติดต่อ: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.บ้านเป้า โทร. 09 5447 4258 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้
ช่องทางแสดงความคิดเห็นแจ้งไฟฟ้าทุจริต

สถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
61
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
2,296
เดือนที่แล้ว
2,730
ปีนี้
20,076
ปีที่แล้ว
23,357
ทั้งหมด
99,795
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188


1
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเป้าได้จัดกิจกรรม"โครงการหนูรักแม่ ประจำปีการศึกษา 2566" โดยมีนายวิชาญ คำแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เป็นประธานในกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กแสดงออกถึงความรักความกตัญญูต่อแม่และผู้มีพระคุณ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กและผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกันในการร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมประดิษฐ์การ์ดวันแม่ และกิจกรรมพัฒนาศูนย์ฯ
11 สิงหาคม 2566

โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเป้าจัดกิจกรรม"โครงการป้องกันเด็กจม" ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อต้องการสร้างความรู้และทักษะให้กับเด็กในการช่วยเหลือตนเอง และสามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำได้
13 กรกฎาคม 2566

โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
นายวิชาญ คำแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองการศึกษาดำเนินโครงการโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปีการศึกษา 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเป้า
ในวันที่ 23 มิย.2566 ณ ปางช้างแม่ตะมาน ตำบลกื๊ดช้าง และแดนเทวดา ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่
#กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
#อบต.บ้านเป้าเรียน
23 มิถุนายน 2566

โครงการเปิดบ้านปฐมวัย ศูนยืพัฒนาเด็กเล็กบ้านเป้า ประจำปีการศึกษา 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
31 มีนาคม 2566

#Congratulations65???????? "รุ่นดอกแก้ว" กับความสำเร็จในก้าวแรกของลูกๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเป้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
???? กิจกรรมเปิดบ้านปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเป้า ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3
????ยินดีกับความสำเร็จในก้าวแรก สู่ก้าวต่อไปของเด็กๆด้วยนะคะ... ขอให้ในทุกๆย่างก้าวที่เด็กๆเดิน เต็มไปด้วยความสุข สนุกสนานนะคะ????
31 มีนาคม 2566

โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์เสริมสร้างพัฒนาการ ปีการศึกษา 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
16 มีนาคม 2566

จัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์เสริมสร้างพัฒนาการ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคคล เด็กสามารถใช้กล้ามเนื้อได้คล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน ปลูกฝังการมีนำใจ ระเบียบวินัย ความสามัคคี ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็ก ครู ผู้ปกครองและชุมชน
ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
16 กุมภาพันธ์ 2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดประชุมผู้ปกครอง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
โดยมีนายณรงค์ เปาชัย นายบุญเป็ง กาวิลา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ พร้อมด้วยครูและเจ้าหน้าที่กองการศึกษา
ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
เพื่อแจ้งรายละเอียด กำหนดการ การจัดกิจกรรมกีฬาสีเชื่อมความสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นี้
#กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
#อบต.บ้านเป้า
08 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
14 มกราคม 2566

รับสมัครเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเป้า สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เปิดรับสมัครเด็กเล็ก เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเป้า ประจำปีการศึกษา 2566 สนใจสมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า โทรศัพท์ 053843021

04 มกราคม 2566

ให้กำลังใจและความห่วงใย พร้อมวางแผนการป้องกันเหตุแก่คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเป้า ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
สืบเนื่องจากเหตุการณ์ก่อเหตุสะเทือนขวัญ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2565 โดยมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายราย
นายวิชาญ คำแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย พันจ่าเอกเทพมงคล เจริญนิช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและนางจิรพร โยธินสิริวัฒนา ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ เข้าเยี่ยมคณะครูและนักเรียน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ รวมถึงการประชุมวางแผนในการป้องกันภัยในรูปแบบต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อม ทั้งนี้ได้ตรวจดูพื้นที่ ทั้งภายในและโดยรอบของศพด.ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
07 ตุลาคม 2565

โครงการสาน สร้าง สุข (กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเป้า ได้จัดทำโครงการสาน สร้าง สุข (กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565) ภายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการส่งมอบความสุขและของขวัญวันเด็กให้กับเด็กเล็กถึงบ้าน

14 มกราคม 2565

กีฬาสีสัมพันธ์เสริมสร้างพัฒนาการ ประจำปี พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th
24 กุมภาพันธ์ 2564

กีฬาสีสัมพันธ์เสริมสร้างพัฒนาการ ประจำปี พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

วันที่ 29 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าร่วมกับเทศบาลแม่หอพระและโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคารดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์เสริมสร้างพัฒนาการ

29 มกราคม 2563

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเป้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กอำเภอแม่แตง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า,banpaosao.go.th

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเป้าได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก อำเภอแม่แตง ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร

28 มิถุนายน 2561

1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (23 รายการ)