#เหตุด่วน อุบัติเหตุ เจ็บ ป่วยฉุกเฉิน ติดต่อ: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.บ้านเป้า โทร. 09 5447 4258 ภารกิจนายก

แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อ  ความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ควรปรับปรุง
ดี
ดีมาก
พอใช้
ช่องทางแสดงความคิดเห็นแจ้งไฟฟ้าทุจริต

สถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/11/2559
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
2,296
เดือนที่แล้ว
2,730
ปีนี้
20,076
ปีที่แล้ว
23,357
ทั้งหมด
99,795
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188


ประชุมคณะผู้บริหารร่วมกับพนักงานส่วนตำบลประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
ในวันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 โดยนายวิชาญ คำแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานสวนตำบลและพนักจ้าง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 40 คน เพื่อติดตามความคืบหน้า รายละเอียด ผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานของแต่ละส่วนราชการ รวมถึงการดำเนินโครงการกิจกรรมที่จะดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เพื่อให้การบริการสาธารณะเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างยั่งยืน มอบนโยบายเกี่ยวกับการไม่รับของขวัญ No Gift Policy ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เรื่อง นโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด No Gift Policy ในการดำเนินงานและทุกช่วงเทศกาล

 
07 กุมภาพันธ์ 2566